Symposium "Omdat de natuur ons lief is"

16 februari 2015

Tijdens een symposium worden door Groningen Seaports, Nuon en RWE de resultaten bekend gemaakt van een meerjarig monitoringsplan in de Eemshaven.

Symposium: Omdat de natuur ons lief is

In 2008 zijn Groningen Seaports, Nuon en RWE gestart met grootschalige werkzaamheden in de Eemshaven om de huidige centrales te realiseren. Tijdens de bouwactiviteiten is, volgens een monitoringsplan, gemeten wat de gevolgen van deze bouwactiviteiten voor de natuur in de Eemshaven zouden zijn. Uiteraard is hier ook gekeken naar de effecten van de getroffen natuurmaatregelen waaronder het volledig nieuw aangelegde natuurontwikkelingsgebied van 70 ha. De onderzoeken laten succesvolle resultaten zien en die willen de bedrijven graag delen. Als aanzet daartoe organiseren zij gezamenlijk het symposium “omdat de natuur ons lief is” op 5 maart 2015 in het Sterrebos in Groningen. Op de website www.omdatdenatuuronsliefis.nl is het volledige programma te vinden en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

meer over: Eemshaven

Geplaatst: 16 februari 2015