Splitsingswet blijft van kracht, maar realisatie offshore wind vertraagd

23 december 2015

RWE/Essent stelt tot haar teleurstelling vast dat de Eerste Kamer dinsdag de wet STROOM heeft verworpen. Met dit besluit loopt de realisatie van windparken op zee, volgens Minister Kamp, minimaal een half jaar vertraging op.

RWE/Essent heeft op 11 november aangekondigd dat zij een consortium heeft gevormd met EDP Renewables en Macquarie om een bieding uit te brengen op de tender voor het eerste offshore windpark bij Borssele. Deze tender kan pas starten nadat er duidelijkheid is over wie het elektriciteitsnet in zee aan gaat leggen. Door het verwerpen van STROOM door de Eerste Kamer blijft hier nu onzekerheid over bestaan. Hiermee komen de doelstellingen van het Energieakkoord om 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 onder druk te staan. RWE/Essent hoopt dat het ministerie van Economische zaken snel duidelijkheid schept in deze situatie.

RWE/Essent ziet het als een positief signaal dat Minister Kamp heeft aangekondigd dat het kabinet vasthoudt aan het groepsverbod (‘splitsingswet’). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan de splitsingswet daarom blijven handhaven.

23 december 2015

Gelijk speelveld energiemarkt

Patrick Lammers, CCO van Essent: “Het gelijke speelveld voor alle bedrijven op de Nederlandse energiemarkt wordt hersteld door handhaving van het groepsverbod door de ACM. In Nederland produceert en levert Essent elektriciteit, maar heeft het sinds de invoering van de splitsingswet geen elektriciteitsnetwerk meer. Energiebedrijven zonder elektriciteitsnetten, zoals Essent, kunnen vanwege het privatiseringsverbod op de Nederlandse energiemarkt niet dezelfde positie verwerven als ongesplitste bedrijven en netbedrijven. Dit creëerde een oneerlijke concurrentie in de geliberaliseerde energiemarkt”.

Geplaatst: 23 december 2015