Snel sluiten kolencentrales is schijnoplossing

23 november 2015

Wanneer we de Nederlandse kolencentrales overhaast sluiten, ontstaat er in Nederland een tekort aan productiecapaciteit met als gevolg hogere prijzen, waardoor de zakelijke en consumenten klanten gezamenlijk in Nederland jaarlijks honderden miljoenen euro’s meer kwijt zijn aan hun energierekening.

De schaarste aan capaciteit niet voldoende zijn om de moderne gascentrales weer winstgevend te maken. Dus hier is meer schijn dan werkelijkheid: noch het klimaat, noch de klant, noch de gascentrales, noch de voorzieningszekerheid zou dit ten goede komen.

23 november 2015

Visie

RWE onderkent de noodzaak om CO2 –emissies te reduceren en staat volledig achter het Nederlandse Energie-akkoord. RWE sluit op 1 januari 2016 een oude kolencentrale. Bovendien heeft RWE 5 miljard euro geïnvesteerd in duurzame energie in de afgelopen 5 jaar en investeert weer een miljard in de periode 2015-17. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de bouw van 8 grote windparken in 4 Europese landen. De eerste windturbine van het grootste windpark in Nederland is vorige maand op het net gekoppeld en we doen mee aan de tender voor het Borssele offshore windpark (700MW).

23 november 2015

2050

Voor de periode na 2023 hebben we in Nederland een uitgebreide en strategische visie nodig op hoe de energievoorziening er uit moet zien. Minister Kamp van Economische Zaken heeft aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (de RLI) advies gevraagd over de ‘Energievoorziening in Nederland op middellange termijn’, waarbij het einddoel een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 is. RWE zal actief in dit proces participeren om de toekomstige energievoorziening in Nederland mede gestalte te geven.

23 november 2015

Effecten

Uit het vorige maand verschenen rapport van ECN ‘Effecten van het vervroegd sluiten van alle Nederlandse Kolencentrales’ blijkt dat er in dit verband nadelige effecten kleven aan het versneld sluiten van de centrales:

  • De doelstellingen met betrekking tot de groei van duurzame energie in het Energie Akkoord raken buiten beeld omdat het meestoken van biomassa dan vervalt in 2020 en er niet 11,9 % maar slechts 10,8% duurzaam opgewekt wordt (doel 14%)
  • De meerkosten voor de samenleving van de energievoorziening zijn €800 miljoen per jaar
  • Vermindering van CO2-emissies is geen Nationaal probleem maar een Europees probleem. En op Europees niveau heeft het sluiten van de kolencentrales nauwelijks effect omdat ze onder het ETS vallen, besparingen in NL kunnen elders worden gebruikt. De CO2-emissies die in Nederland niet meer gebruikt worden kunnen in een ander Europees land wel gebruikt worden waardoor de CO2-uitstoot in Europa niet verminderd. Het ETS-systeem voorziet ook in een gestage vermindering

Geplaatst: 23 november 2015