Succesvolle proef met innovatieve duurzame energiebron in Amercentrale

04 februari 2014

Een consortium met Topell Energy, drie elektriciteitsbedrijven (Essent, Nuon en GDF SUEZ) en ECN heeft een grootschalige proef met een innovatieve duurzame energiebron uitgevoerd in de Amercentrale in Geertruidenberg. Daarmee toont het consortium aan dat het met de innovatieve torrefactie-technologie mogelijk is om groene stroom te produceren met zogenoemde ‘biopellets’ uit biomassa. De proef werd uitgevoerd in het kader van het ‘Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy’ (TKI BBE).  

04 februari 2014

Efficiënt en duurzaam gebruik van biomassa

Nikolaus Valerius, directeur van de Nederlandse centrales van Essent, over het belang van deze succesvolle proef: 'Biomassa is een belangrijke kostenefficiënte en beschikbare pijler voor een duurzame energievoorziening in de toekomst. Wij vinden het belangrijk om efficiënt gebruik te maken van deze duurzame energiebron. Daarom hebben we in de Amercentrale de torrefactie-technologie getest. In deze centrale produceren we al meer dan tien jaar groene stroom met behulp van duurzame biomassa. Het is ons met de proef gelukt om biomassa op efficiënte wijze te drogen en om te vormen tot lichte en droge biopellets met een hoge energiedichtheid. De succesvolle grootschalige meestook van biopellets is een belangrijke stap in onze bijdrage aan een duurzame energievoorziening, waarbij groene grondstoffen zo efficiënt en duurzaam mogelijk worden ingezet.'

Getorreficieerde biopellets
04 februari 2014

Alternatief voor conventionele houtpellets

In de proef is zo'n 2.300 ton aan biopellets met succes getransporteerd, verwerkt, vermalen en meegestookt voor de productie van groene stroom. Rob Voncken, CEO van Topell Energy, over dit proces: 'Tussen 1 november en 30 december 2013 hebben we in de Amercentrale percentages van 5 tot 25 procent gemalen in één molen en meegestookt. De meestookproef is uitstekend verlopen. Daarmee bevestigen we dat het mogelijk is om hoogwaardige biopellets te produceren en op commerciële schaal mee te stoken. Dit maakt getorreficeerde biomassa een potentieel beter alternatief dan conventionele houtpellets.'

04 februari 2014

Biobased chemische stoffen en materialen

Kees de Gooijer, directeur van het TKI BBE-programma, over de succesvolle proef: 'Ik ben verheugd met de positieve uitkomst van de meestookproef. Het is een overtuigend bewijs dat getorreficeerde biomassa een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het Energieakkoord van de Nederlandse regering; 25 PJ aan duurzame energie uit biomassa in 2020. Wij zien torrefactie tevens als een belangrijke technologie die toekomstige productie van biobased chemische stoffen en materialen mogelijk maakt.'

04 februari 2014

Volgende stap

Na deze succesvol verlopen proef bespreken deelnemers aan het TKI BBE-programma de vervolgstappen om in het kader van het Energieakkoord grotere volumes getorreficeerde biomassa te kunnen gebruiken voor de productie van duurzame energie.  

Geplaatst: 04 februari 2014