Statement tussentijdse evaluatie energieakkoord

08 oktober 2014

De tussentijdse evaluatie van het Energieakkoord mag geen aanleiding zijn om overhaaste beslissingen te nemen. 'We hebben het Energieakkoord nog maar een jaar geleden gesloten. Het is een uniek, samenhangend accoord met een brede coalitie van ondertekenende partijen. Die partijen werken nu hard aan de realisatie van het Akkoord. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar het kost tijd om 159 afspraken om te zetten in resultaat'.  

Dit zegt Erwin van Laethem, CEO van Essent, in een reactie op de Nationale Energieverkenning van ECN en PBL die op 7 oktober verscheen. De evaluatie toont aan dat er nog veel werk te verzetten is om afgesproken doelen voor energiebesparing en duurzame energie te realiseren. ECN meldt bijvoorbeeld dat de doelstelling voor energiebesparing (100 PJ in 2020) achter blijft.

‘Essent zet zich ervoor in om haar bijdrage aan deze doelstelling te leveren. Naast energiebesparende producten en diensten die wij onze klanten aanbieden, willen wij hen ook helpen met de toegang tot het nationaal energiebesparingsfonds. Hierin wordt 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparing door de overheid en verschillende banken. Vanwege regelgeving mogen wij hier nu nog niets mee doen. Graag willen wij de bestaande relatie met onze klanten inzetten om de gewenste energiebesparing te stimuleren en te versnellen en zo meer toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten’, stelt Van Laethem.  

Andere belangrijke pijlers voor de elektriciteitsopgave uit het energieakkoord zijn biomassa-, wind op land en wind op zee. Deze zijn onmisbaar voor de duurzame energiedoelen. Afgelopen jaar heeft Essent een grote stap gezet door onder andere 150 miljoen euro te investeren in het windpark Zuidwester waar voor 80.000 huishoudens groene stroom kan worden geproduceerd. Ook heeft Essent de ‘Menukaart Wind op Land’ gepresenteerd, om meer draagvlak te creëren voor de bouw van windmolens op land. Bovendien heeft minister Kamp vorige week duidelijkheid geschapen over de ontwikkeling van windparken op zee. Op 29 september gaven wij op deze website onze reactie op deze plannen.

'We hebben nog 6 jaar om de doelen te realiseren en in 2016 komt er bovendien een tussenevaluatie van het Energieakkoord. Al deze maatregelen hebben tijd nodig', aldus Van Laethem.  

meer over: Energieakkoord

Citaten

  • 'We hebben het Energieakkoord nog maar een jaar geleden gesloten. Het is een uniek, samenhangend accoord met een brede coalitie van ondertekenende partijen. Die partijen werken nu hard aan de realisatie van het Akkoord. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar het kost tijd om 159 afspraken om te zetten in resultaat'. Erwin van Laethem, CEO Essent

  • ‘Essent zet zich ervoor in om haar bijdrage aan deze doelstelling te leveren. Naast energiebesparende producten en diensten die wij onze klanten aanbieden, willen wij hen ook helpen met de toegang tot het nationaal energiebesparingsfonds. Hierin wordt 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energiebesparing door de overheid en verschillende banken. Vanwege regelgeving mogen wij hier nu nog niets mee doen. Graag willen wij de bestaande relatie met onze klanten inzetten om de gewenste energiebesparing te stimuleren en te versnellen en zo meer toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten’. Erwin van Laethem, CEO Essent

  • 'We hebben nog 6 jaar om de doelen te realiseren en in 2016 komt er bovendien een tussenevaluatie van het Energieakkoord. Al deze maatregelen hebben tijd nodig'. Erwin van Laethem, CEO Essent

Geplaatst: 08 oktober 2014