Reactie op offshore windplan Minister Kamp

29 september 2014

Minister Kamp van EZ maakte afgelopen vrijdag de nieuwe plannen voor ontwikkeling van windparken op zee bekend. In de brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd, schetst hij een stabiel meerjarig beleidskader om nieuwe windparken op zee te bouwen . Daarbij is gekozen voor een volledig nieuwe opzet van de subsidie- en kaveluitgifte, waarbij derhalve de oude vergunningen niet meer gebruikt kunnen worden.  

Als bestaande vergunninghouder vinden we het jammer dat deze nu niet meer is te gebruiken. Want als ontwikkelaar van wind op zee hebben ook wij in de afgelopen jaren geïnvesteerd, onder andere in een meteomast.

Echter, vanuit kosten- en efficiency oogpunt snappen wij de keuze van de Minister ook. Wij vertrouwen erop dat de minister een passende compensatieregeling zal bieden.

Om dit belangrijke onderdeel van het energieakkoord te verwezenlijken stellen we, als één van de grootste spelers in de offshore-sector in Europa, graag onze kennis en kunde ter beschikking.  

Relevante links
RWE Innogy

Geplaatst: 29 september 2014