Groene stroom: leveren én opwekken

12 februari 2014

Essent draagt écht bij aan de verduurzaming van de energievoorziening van Nederland. Door groene stroom te leveren, maar ook zelf hier op te wekken. Dat is de reactie van Essent op het onderzoek naar de duurzaamheid van elektriciteitsleveranciers door Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE  

12 februari 2014

Groot in groen

Essent is de grootste producent van groene stroom: in totaal was Essent in 2012 verantwoordelijk voor ruim eenvijfde van alle in Nederland gemaakte groene stroom. Bovendien is Essent een van de grootste leveranciers van groene stroom afkomstig uit Nederland: wij leveren aan ruim 1 miljoen huishoudelijke klanten Groene Stroom die voor minimaal 80 procent is opgewekt in Nederland. Ons product ‘WindStroom’ is voor 100 procent afkomstig van Nederlandse wind.

Door zelf groene stroom te produceren, draagt Essent bij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Dit in tegenstelling tot leveranciers die alleen maar groene stroom verkopen via groencertificaten, veelal afkomstig uit het buitenland, en zelf weinig tot niets produceren in Nederland.  

12 februari 2014

Biomassa en wind

Voor de productie van groene stroom maakt Essent gebruik van duurzame biomassa en wind. Bij- en meestook van biomassa levert een zeer belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie in Nederland. Daarnaast is een breed maatschappelijk draagvlak voor bij- en meestook van biomassa voor de opwekking van duurzame energie, bevestigd in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Bij- en meestook van biomassa is hard nodig om, samen met andere vormen van duurzame energie, de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023 uit het Energieakkoord te halen. Daarnaast is het een relatief goedkope en flexibel inzetbare duurzame energiebron, die opgeslagen kan worden en niet afhankelijk is van wisselende weersomstandigheden, zoals wind- en zonne-energie.  

12 februari 2014

Duurzame biomassa

Essent vindt het belangrijk dat de biomassa die we gebruiken voor bij- en meestook uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Daarom gebruikt Essent sinds 2002 strikte duurzaamheidscriteria van het Green Gold Label. In 2012 voldeed 99 procent van de geïmporteerde biomassa (houtpellets) gebruikt voor productie van Groene Stroom aan deze duurzaamheidscriteria. Bovendien zet Essent zich actief in om te komen tot verdere gemeenschappelijke duurzaamheidscriteria voor biomassa, zoals vastgelegd in het Energieakkoord.  

Relevante links
www.essent.nl/duurzaam

Geplaatst: 12 februari 2014