Gezamenlijke reactie energiebedrijven Nuon, E.ON, EPZ en Essent op PAX-onderzoek, 27 juni 2014

30 juni 2014

Wij begrijpen de bezorgdheid van PAX en waarderen hun inzet om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is en wie betrokken waren bij paramilitaire acties in Colombia in het verleden. Hoewel de exacte rollen, verantwoordelijkheden en betrokkenheid van paramilitairen, mijnbouwbedrijven en de Colombiaanse overheid niet eenduidig zijn, wijzen de energiebedrijven elke vorm van de in het rapport genoemde misstanden nadrukkelijk af.

Waar we echter niet zomaar aan voorbij kunnen gaan is dat de energiebedrijven niet op de stoel van de rechter mogen en kunnen gaan zitten. Zolang er geen juridische uitspraak ligt, is het niet aan ons om bedrijven te veroordelen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Colombiaanse overheid en het Colombiaanse rechtssysteem, zoals ook benoemd is door Minister Ploumen in de beantwoording van Kamervragen op 13 juni jl.

We lopen echter niet weg voor de verantwoordelijkheden die wij hebben op het gebied van het verbeteren van mensenrechten en het milieu. De energiebedrijven zijn een heel eind op weg met Bettercoal, waarin in Europees verband programma’s zijn opgezet om de situatie in mijnen en de omgeving te toetsen en verbeteringen te monitoren. Gezien juist de publieke aandacht voor Drummond is de eerste toetsing daar uitgevoerd. Wij zijn daarmee betrokken bij het verbeteren van de omstandigheden in en om de mijnen, zijn kritisch en lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.

PAX roept de energiebedrijven op geen kolen te kopen bij de in het rapport genoemde mijnbouwbedrijven. Als we nu per direct stoppen met kolen inkopen, koopt een andere partij deze gewoon op, daarvoor is Nederland als land te klein om enige invloed uit te oefenen. En daarmee verlies je alle grip op de situatie ter plekke. Wij willen juist verder komen, en samen met de mijnbouwbedrijven werken aan continue verbetering. Via Bettercoal monitoren we deze verbeteringen. Daar heeft ook de lokale bevolking meer aan ipv bedrijven op een zwarte lijst te zetten en ze het zelf maar uit laten zoeken.

Relevante links
bettercoal.org/

Geplaatst: 30 juni 2014