Slechtvalkjes geboren op Limburgse centrale

27 mei 2013

Eind jaren zestig is de slechtvalk als broedvogel uit Nederland verdwenen, maar plots was er in 1990 een broedgeval in het Limburgse Maasbracht. Op de trappen van een van de koeltorens van de plaatselijke Clauscentrale, een van de grootste energiecentrales van Nederland, hadden de dieren een nest gebouwd. Kort daarop is boven aan de koeltoren op circa 80 meter hoogte een grote nestkast voor slechtvalken geplaatst.

Sindsdien brengt een koppeltje slechtvalken vrijwel jaarlijks enkele jongen groot. Zo ook in 2013. Dit jaar belooft zelfs een succesjaar te worden, want er zijn afgelopen weekeinde maar liefst vier kuikens geringd. Dit ringen gebeurt om de dieren individueel te kunnen herkennen: met behulp van de ringen kun je zien waar de vogel vandaan komt en hoe oud hij of zij is.

Babyboom op Clauscentrale
27 mei 2013

Na Maasbracht ook slechtvalken op andere centrales

Door het broedsucces op de Clauscentrale zijn ook op andere centrales in Nederland nestkasten geplaatst.

27 mei 2013

Koeltorens zijn ideale broedplaatsen

De slechtvalk is een broedvogel van gebergten en kliffen, die graag in holtes in de rotsen broedt: plekken waar roofdieren, zoals vos of steenmarter, niet bij kunnen. In een vlak land als Nederland vormen de koeltorens een soort kunstmatige rots op hoogte. Als dan een nestkast geplaatst wordt, hebben ze een ideale nestelplaats gekregen. Verwilderde postduiven zijn het belangrijkste voedsel voor de slechtvalk. Op het terrein van de Clauscentrale vind je dan ook regelmatig geslagen en deels opgepeuzelde duiven.

Relevante links
www.essent.nl/clauscentrale

Geplaatst: 27 mei 2013