PGGM en Dalkia nemen warmtenetwerk Essent over

27 december 2013

PGGM en Dalkia nemen het warmtenetwerk van Essent over. Beide partijen nemen ook drie aan warmtenetten gekoppelde WKC’s (warmtekrachtcentrales) in Helmond, Eindhoven en Enschede over van RWE Generation Nederland. Deze WKC’s zullen in het eerste kwartaal van 2014 met het warmtenetwerk worden samengevoegd tot een nieuw bedrijf.

Patrick Lammers, CCO van Essent: ‘De groei en stimulering van collectieve warmteprojecten is en blijft belangrijk. De beperkte schaal waarop deze projecten van de grond komen en door ons gefinancierd kunnen worden, leidt ertoe dat wij ons meer op innovatie van decentrale projecten richten, dan op levering van collectieve warmte. We zijn overtuigd dat PGGM en Dalkia de warmtelevering en betrokken medewerkers een uitstekend toekomstperspectief bieden’.

27 december 2013

Geen veranderingen voor gebruikers stadsverwarming

Voor warmteklanten van Essent verandert er niets. Zij blijven ook in de toekomst verzekerd van een betrouwbare levering van warmte, warm tapwater of koude inclusief bijbehorende service.  

27 december 2013

Over het warmtenetwerk van Essent

Het warmtenetwerk van Essent identificeert, ontwikkelt en realiseert duurzame oplossingen voor individuele en collectieve klanten op lokaal niveau. De warmtenetwerken worden veilig en efficiënt ingezet voor lokale klanten. Warmte die bijvoorbeeld over is bij industriële processen wordt via een efficiënt leidingennetwerk in de regio afgezet. Dat kan zijn in woningen, maar ook ziekenhuizen, woningcorporaties of kantoren maken gebruik van deze duurzame oplossing. Zo wordt restwarmte niet verspild.  

Relevante links
www.essent.nl/warmte

meer over: warmte

Geplaatst: 27 december 2013