Middelgrote energieverbruikers kunnen tot 40 procent besparen door flexibel energieverbruik

12 november 2013

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten als zij hun vraag aanpassen op het aanbod van energie. Dat blijkt uit een ‘proof of concept’-studie in het project 'Flexiquest' van TNO in samenwerking met Alliander, Essent, Powerhouse, EvoSwitch, Kloosterboer en Partner Logistics.

In de studie is gekeken hoe het energieverbruik directer kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit en welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers. Speciale aandacht lag hierbij op veranderende business en verdienmodellen. Flexiquest is het eerste onderzoek dat zich focust op partijen over de gehele energieketen en middelgrote energieverbruikers.

Westereems
12 november 2013

Waarde van flexibiliteit

Duurzaam opgewekte elektriciteit is beperkt voorspelbaar en zorgt daarnaast voor meer grilligheid in het aanbod van elektriciteit. Om op grote schaal gebruik te maken van duurzame energiebronnen is het noodzakelijk dat het aanbod optimaal wordt benut. Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait. Het Flexiquest-onderzoek toont aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod. Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.

12 november 2013

Kansen en uitdagingen aanbodgedreven energiemarkt

Als middelgrote energieverbruikers hun energieverbruik flexibel inzetten, kan dat bijdragen aan wind- en zonfluctuaties in de toekomst op te vangen en het aandeel duurzame energie in de energiemix te vergroten. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio. Netbeheerders krijgen te maken met een veranderde netwerkbelasting. Daarnaast kan bundeling van ‘flexibele' energieverbruikers plaatsvinden of kunnen nieuwe markten gevormd worden die middelgrote energieverbruikers helpen bij verdere flexibilisering ten aanzien van in- en verkoop.

12 november 2013

Onderzoeksuitkomsten voor innovaties

Erwin van Laethem, CEO van Essent: ‘We willen een integrale aanpak van het energiesysteem. Het betekent dat lokaal opgewekte zon- en windenergie zo optimaal mogelijk ingezet moeten worden. Daarvoor is het van groot belang om vraag en aanbod van deze energie goed af te stemmen en daarbij op een slimme manier gebruik te maken van het bestaande elektriciteits- en gasnetwerk. Het Flexiquest-onderzoek heeft ons nieuwe inzichten gegeven over bijvoorbeeld de rol die industrie hierin kan spelen. De onderzoeksuitkomsten gebruiken we voor nieuwe innovaties, net als de ervaring die we opdoen bij het project PowerMatching City in Hoogkerk.’

meer over: duurzame_energie

Citaten

  • "We willen een integrale aanpak van het energiesysteem. Het betekent dat lokaal opgewekte zon- en windenergie zo optimaal mogelijk ingezet moeten worden. Daarvoor is het van groot belang om vraag en aanbod van deze energie goed af te stemmen en daarbij op een slimme manier gebruik te maken van het bestaande elektriciteits- en gasnetwerk. Het Flexiquest-onderzoek heeft ons nieuwe inzichten gegeven over bijvoorbeeld de rol die industrie hierin kan spelen. De onderzoeksuitkomsten gebruiken we voor nieuwe innovaties, net als de ervaring die we opdoen bij het project PowerMatching City in Hoogkerk." Erwin van Laethem, CEO van Essent

Geplaatst: 12 november 2013