Internationale primeur met energieconsument van de toekomst

18 juni 2013

Essent ziet de behoefte van consumenten om zelf duurzaam energie op te wekken. Hoe deze lokaal opgewekte energie in te passen in het net is een van de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie. In het smart-gridproject 'PowerMatching City' leert Essent hoe we de centraal en decentraal opwekte energie kunnen koppelen, zodat er ook energie is als de wind niet waait of de zon niet schijnt. In de eerste fase van het project is gebleken dat het technisch mogelijk is om vraag naar en aanbod van energie te matchen. De vervolgvraag is hoe consumenten deze technologie kunnen gebruiken om slim met hun energie om te gaan. 

Opening PowerMatching City2

In fase twee wil Essent leren wanneer het voor consumenten waarde heeft om hun vraag naar energie te laten sturen; gebruiken zij energie als er veel lokale, duurzame energie beschikbaar is of als de kosten laag zijn? Gisteren werd de tweede fase van 'PowerMatching City' officieel geopend door minister Kamp van Economische Zaken.

Lees hieronder het volledige persbericht.  

18 juni 2013

Internationale primeur met energieconsument van de toekomst

Zes Nederlandse bedrijven, drie kennisinstellingen en 40 huishoudens starten vandaag een proef in Groningen en Hoogkerk, waarbij consumenten innovatieve, slimme energiediensten uittesten op het gebied van duurzame energiekeuze en kostenbesparing. Het doel is om te onderzoeken welke slimme energiediensten het beste aansluiten bij de wensen van de consument teneinde een duurzame en kosteneffectieve energievoorziening te realiseren. Het is de eerste keer dat consumenten betrokken worden in een dergelijk onderzoek.  

Powermatching city

De proef is onderdeel van de tweede fase van PowerMatching City, het eerste totaalconcept slim energienet (‘smart grid’) ter wereld in de praktijk. Voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van energie zijn deze aan elkaar gekoppelde, intelligent (digitaal) gestuurde energienetten essentieel. De tweede fase is vandaag geopend door Minister Kamp van Economische Zaken tijdens een feestelijke bijeenkomst met de deelnemers in de Groningse Thomsonstraat.

“Ik ben verheugd dat we vandaag met huishoudens, bedrijven en kennisinstellingen een nieuwe belangrijke stap zetten naar het energiesysteem en de energieconsument van de toekomst”, aldus Albert van den Noort, projectleider van PowerMatching City II. “Veranderingen worden vaak bereikt door open innovatie waarin partijen vanuit verschillende achtergronden en disciplines met elkaar samenwerken. PowerMatching City is hiervan een goed voorbeeld.”  

18 juni 2013

Slimme energiediensten

In het kader van energiebesparing krijgen de deelnemers aan Power Matching City II via een tablet tot op vijf minuten nauwkeurig inzicht in hun eigen energieverbruik en -opwekking. Bovendien ontvangen zij maandelijks een digitale ‘energieschaduwrekening’ die gebaseerd is op het daadwerkelijke energieverbruik. In het huidige energiesysteem betalen consumenten een maandelijkse rekening, die gebaseerd is op het geschatte energieverbruik en wordt aan het eind van het jaar de eindrekening opgemaakt. Doordat de consument niet alleen een nauwkeurig inzicht krijgt in zijn energiegedrag, maar ook in de kosten die daaraan zijn verbonden, kan hij zijn eigen energieverbruik op kosten sturen. Onderzocht wordt wat de consument hiermee kan besparen.

Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de consument bereid is om, als onderdeel van een lokale gemeenschap, gezamenlijk zo veel mogelijk duurzame energie te gebruiken. In hoeverre duurzaamheid een drijfveer is voor hun energiegedrag wordt onderzocht. De deelnemende huishoudens maken gebruik van een slim energiesysteem, waarin vraag en aanbod van energie automatisch op elkaar worden afgestemd – niet alleen binnen de huishoudens zelf, maar ook tussen de deelnemende huishoudens onderling.  

18 juni 2013

Energietransitie mogelijk maken

De eerste fase van PowerMatching City was dusdanig succesvol dat het eind 2012 tijdens de VN-conferentie voor duurzame ontwikkeling in Brazilië, Rio+20, is uitgeroepen tot een van de honderd meest duurzame projecten ter wereld.PowerMatching City I toonde de mogelijkheid aan om met bestaande technologieën een slim energienet te creëren, met bijbehorende marktmodellen. De resultaten van PowerMatching City I zijn van groot belang, omdat slimme energienetten onmisbaar zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem, doordat deze de grootschalige integratie van duurzame energie mogelijk maken. Deze doorbraak heeft onder meer geleid tot veel aandacht vanuit de internationale energiesector, media en overheidsorganisaties.

In PowerMatching City II gaat het onderzoek nog een stap verder: niet alleen het energiesysteem, maar ook de energieconsument van de toekomst en zijn behoeften staan centraal. Bovendien worden de kosten en baten van slimme energienetten voor de verschillende betrokkenen in de praktijk gevalideerd. Met behulp van capaciteitsbeheer en gas wordt onderzocht hoe dit slimme energienet – waarin de huishoudens volledig geautomatiseerd elektriciteit met elkaar kunnen uitwisselen – als geheel stabiel en betrouwbaar kan functioneren.  

18 juni 2013

Over PowerMatching City II

Het aantal huishoudens in PowerMatching City II is uitgebreid van 18 naar 40. Daarnaast zijn tien elektrische voertuigen aan de pilot toegevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan innovatieve energietechnologieën en apparatuur waaronder energieopslag, piekscheren, hybride warmtepompen, micro-WKKs (warmtekrachtkoppeling), slimme oplaadstations voor elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur. Het consortium van Power Matching City bestaat uit de projectpartners DNV KEMA, Enexis, Essent, Gasunie, ICT Automatisering en TNO, en daarnaast uit de kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen.  

Relevante links
www.powermatchingcity.nl

meer over: smart_energy


Geplaatst: 18 juni 2013