"Groene stroom: opwekken of importeren?"

28 januari 2013

Groene Stroom en Windkracht 220 van Essent zijn voor ten minste 80 procent in Nederland geproduceerd en dragen daarmee bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland. Daarom krijgen ze het predicaat 'echt groen' in de recentelijk gelanceerde Groene Stroom Checker van HIER.

Groenestroomproducten waarbij de stroom voor een significant deel wordt ingekocht in het buitenland, bijvoorbeeld waterkrachtstroom uit Noorwegen, zijn volgens HIER niet echt groen. Ondanks dat dit volgens Essent niet klopt, is Essent, als de grootste producent van duurzame energie in Nederland, wel voorstander om consumenten te stimuleren te kiezen voor producten die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Lees het opinieartikel van Eduard Wijnoldij Daniëls, Manager Corporate Responsibility a.i. van Essent:

28 januari 2013

Groene stroom: opwekken of importeren?

“In de media is er de laatste tijd veel kritiek op de inkoop van Noorse groencertificaten. Hoewel de Noorse kilowatturen wel degelijk groen zijn opgewekt in waterkrachtcentrales, is het goed om klanten aan te moedigen alleen echt in Nederland geproduceerde groene stroom af te nemen.

Foto: Eduard Wijnoldij Daniels

Veel partijen zetten zich in voor de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Ieder geeft daar op eigen wijze invulling aan. Sommige bedrijven produceren de groene stroom die zij verkopen aan klanten zelf, hier in Nederland. Anderen verkopen alleen maar groene stroom via groencertificaten en produceren zelf helemaal niets in Nederland.

Door zelf te produceren, dragen bedrijven bij aan de toename van het aandeel groene elektriciteit in Nederland. In tegenstelling tot bedrijven die duurzame elektriciteitscertificaten uit het buitenland, meestal Noorwegen, importeren.

Een overzicht zoals HIER presenteert met de groene stroom checker, draagt bij aan het inzichtelijk maken van de samenstelling van groene stroom producten. Het laat zien in hoeverre groene stroom in Nederland is opgewekt. Aan de hand daarvan kan de klant zelf de keuze maken voor een product of bedrijf dat daadwerkelijk bijdraagt aan de productie van groene stroom in Nederland of een bedrijf dat groene stroom importeert.

Ondanks dat er verschillende manieren zijn om groene stroom producten te waarderen en aan te prijzen bij consumenten, mag niet uit het oog verloren worden dat we allen eenzelfde doel voor ogen hebben; namelijk de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Uiteindelijk is het aan de klant om te kiezen voor een product dat is opgewekt in Nederland. Met productie in Nederland dragen we bij aan het behalen van de kabinetsdoelstelling om 16% duurzame energie op te wekken in 2020.”

Eduard Wijnoldij Daniëls, Manager Corporate Responsibility a.i. Essent

meer over: Groene_Stroom

Geplaatst: 28 januari 2013