Groen gas uit groen gras weer een stap dichterbij

28 augustus 2013

HarvestaGG heeft een subsidie van 46.000 euro van de provincie Flevoland gekregen voor vervolgonderzoek naar de productie van biogas uit gras. Het project sluit goed aan bij het oogmerk van de provincie om energieproductie duurzamer te maken. Samen met energiebedrijf Essent onderzoekt het bedrijf uit Lelystad de mogelijkheid om gras te bewerken tot onder meer eiwitten voor diervoeder, alvorens het gras te vergisten en te bewerken tot biogas voor de transportsector.

Groen gas uit groen gras weer een stap dichterbij

HarvestaGG, een initiatief van Jan Cees Vogelaar, heeft de afgelopen jaren met steun van Essent praktijk- en laboratoriumonderzoek gedaan en daarmee kennis verworven om uit hernieuwbare biomassa groene grondstoffen te produceren. Om tot verdere productie van biogas te komen zijn praktijkgegevens nodig over het regionaal aanbod van grondstoffen, waaronder gras. Dit innovatieve idee past in de bio-based economy-gedachte om biomassa, zoals gras, zo optimaal en duurzaam mogelijk te gebruiken.

Het project behelst het toevoegen van speciaal geteeld gras in een vergister, waaruit gas ontstaat. Daarnaast worden in de vergister ook bermgras, slootmaaisel en restproducten uit de landbouw gebruikt om biomassa om te zetten naar biogas.

De provincie Flevoland heeft een koploperspositie op het gebied van duurzame energie en wil deze vasthouden. Flevoland zet daarom in op de ontwikkeling van biogasproductie. Gedeputeerde Bert Gijsberts: ‘Door dit onderzoek te steunen draagt de provincie Flevoland bij aan de doelstelling dat de provincie in 2020 100% energieneutraal wil zijn.’

Essent en HarvestaGG werken sinds vorig jaar samen aan dit duurzame-energieinitiatief.

Relevante links
www.harvestagg.nl

meer over: biomassabiogas


Geplaatst: 28 augustus 2013