Essent wekt meeste groene stroom op

10 oktober 2013

De meeste duurzame elektriciteit in Nederland wordt opgewekt door energiebedrijf Essent. Dat blijkt uit een analyse van de jaar- en MVO-verslagen van de energieproducenten in ons land. In totaal was Essent in 2012 verantwoordelijk voor ruim eenvijfde van alle in Nederland gemaakte groene stroom.

Essent neemt in totaal 22% van alle groene stroom in Nederland voor haar rekening. Eneco volgt met naar schatting 17% en Nuon met 13%. Een ‘groene leverancier’ als Greenchoice haalt zo’n 6% van het totaal. Afvalverbranders, waaronder Attero, wekken samen 15% van alle duurzame stroom in Nederland op.

Productenten Groene Stroom in Nederland
10 oktober 2013

Trots op bijdrage aan nationale doelstelling

Erwin van Laethem, CEO van Essent, is er trots op dat ‘zijn’ bedrijf opnieuw de grootste producent van groene stroom in Nederland is: ‘Het laat zien dat wij een significante bijdragen leveren aan de nationale doelstelling om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken.’

10 oktober 2013

Duurzame energie: 97% uit biomassa en wind

In Nederland wordt meer dan de helft van alle duurzame energie opgewekt met behulp van biomassa (54,2%). 42,8% is voor rekening van windenergie. Energie uit zon en water is er veel minder (2,0% resp. 0,9%; bron: CBS).

Groene Stroom per bron

Verantwoording
Bij de analyse over groenestroomproductie-naar-energiebedrijf zijn de volgende bronnen gebruikt: jaarverslagen, MVO-verslagen, websites van de energiebedrijven en CBS-data. Afwijkingen op detailniveau zijn mogelijk vanwege verschillen in de wijze van rapportage. In het overzicht is bij de verschillende bedrijven zowel eigen productie als die van deelnemingen en via langlopende inkoopcontracten met derden weergegeven. Essent is met 16% van het totaal overigens ook zonder deze contracten mee te tellen de grootste producent van groene stroom.


Geplaatst: 10 oktober 2013