Essent publiceert MVO Verslag 2012

12 juni 2013

Hoe ziet Essent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Welke stappen zet het energiebedrijf? En welke resultaten zijn er behaald? Het antwoord op die vragen staat in het online MVO Verslag 2012 dat het bedrijf heeft gepubliceerd.  

Belangrijke thema’s die in het MVO Verslag 2012 aan bod komen zijn in het oog springende ontwikkelingen rondom de groene economie, oftewel de bio-based economy, de duurzaamheid van biomassa, de ontwikkeling van de energiecentrale Eemshaven, de herkomst van steenkolen en bestaande en (de ontwikkeling van) nieuwe klantproposities.  

12 juni 2013

Prestaties op negen MVO-speerpunten

Daarnaast vermeldt het verslag de prestaties op de negen MVO-speerpunten van Essent in 2012 (emissiereductie, het aandeel duurzame energie in de energiemix, energiebesparing, innovatie, HSE, goed werkgeverschap, klanttevredenheid, mensenrechten en bedrijfsburgerschap).  

12 juni 2013

Overzicht productie en emissies

Ook bevat het verslag een overzicht van de totale en duurzame energieproductie en de emissies van de belangrijkste centrales.

Overzicht opwekking en emissies Essent in 2012  

12 juni 2013

Transparant over bedrijfsvoering

Eduard Wijnoldij Daniëls, manager MVO bij Essent, licht toe: ‘Essent beoogt met het verslag onze klanten, relaties, medewerkers en andere belanghebbenden zo transparant mogelijk in te lichten over haar bedrijfsvoering en resultaten.’  

Relevante links
www.essent.nl/mvoverslag

meer over: MVO


Citaten

  • Essent beoogt met het verslag onze klanten, relaties, medewerkers en andere belanghebbenden zo transparant mogelijk in te lichten over haar bedrijfsvoering en resultaten. Eduard Wijnoldij Daniëls, manager MVO bij Essent

Geplaatst: 12 juni 2013