Essent en ZLTO zetten stap richting groene economie

28 mei 2013

Essent heeft met ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) een intentie tot samenwerking getekend om samen de eerste stap te zetten voor de ontwikkeling van een biomineralenfabriek op BioBased Economy-park Cuijk.  

In deze samenwerking zal Essent zich richten op het beschikbaar stellen van ruimte.

Daarnaast zal Essent zich inspannen om duurzame warmte, die nodig is voor het productieproces in de fabriek, te leveren. Door de warmte, die vrijkomt bij de opwek van elektriciteit in de BioEnergieCentrale Cuijk, nuttig in te zetten, zet Essent een nieuwe stap richting de bio-based economy, een economie die draait op groene grondstoffen, en BioBased Economy-park Cuijk.

Lees het persbericht van ZLTO:  

Productie Biomineralen in Cuijk stap dichterbij

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO gaat werken aan de ontwikkeling van een biomineralenfabriek op BioBased Economy-park Cuijk. Het consortium gaat zich inspannen om voorgedroogde dierlijke mest op te waarderen tot een hoogwaardige biomineralenkorrel. Zo wil ZLTO, samen met het consortium, de sector ondersteunen om de exportmogelijkheid van Biomineralen naar buitenlandse akkerbouw te benutten.  

28 mei 2013

Samenwerking in de sector

Naast de bouw van de biomineralenfabriek, moet ook zorg gedragen worden voor de aanvoer van mest en de afzet van de biomineralen in het buitenland. Daarom zet ZLTO zich in om een consortium op te richten waar naast ZLTO ook andere betrokken (sector)partijen toetreden. Ook de betrokkenheid van veehouders, die uit eigen scheidingsinstallaties voorgedroogde mest kunnen aanvoeren, is cruciaal.  

28 mei 2013

Warmte via Essent

Daarnaast moet de levering van warmte, die nodig is voor het droogproces van de dikke fractie mest, voor de fabriek worden geregeld. Daarom heeft ZLTO met Essent afgelopen vrijdag een intentie tot samenwerking ondertekend. In deze samenwerking zal Essent zich richten op het beschikbaar stellen van ruimte voor de fabriek op het te ontwikkelen BioBased Economy-park Cuijk en het leveren van de benodigde warmte. De definitieve besluitvorming daarover volgt later dit jaar.  

Essent en ZLTO zetten stap richting groene economie

Peter Brouwers (links), voorzitter ZLTO en Nikolaus Valerius, directeur RWE Generation Nederland, ondertekenen de intentieverklaring van ZLTO en Essent  

28 mei 2013

Stap richting bio-based economy

De ontwikkeling van de biomineralenfabriek is een stap in de richting van een BioBased Economy. Oftewel: optimaal en duurzaam gebruikmaken van beschikbare natuurlijke grondstoffen door slimme verbindingen te leggen tussen sectoren. Dit project brengt de agrarische- en energiesector bij elkaar op het te realiseren BioBased Economy-park in Cuijk.  

28 mei 2013

Groene warmte uit de biomassacentrale Cuijk

De biomineralenfabriek wil gebruikmaken van groene warmte, die vrijkomt uit de opwek van elektriciteit in de BioEnergieCentrale van Essent. Door de inzet van deze restwarmte kan met voorgedroogde mest van veehouders uit Oost-Brabant en Noord-Limburg een hoogwaardig product als Biomineralen worden geproduceerd, en geëxporteerd naar akkerbouwers elders in Europa. Daarmee wordt een stap gezet in de verduurzaming van energieproductie en de agrarische sector. Tevens wordt met de afzet van Biomineralen in het buitenland een nieuwe economische activiteit ontwikkeld.  

28 mei 2013

Eerste export biomineralen in 2015

ZLTO gaat aan de slag met het functioneel ontwerp van de fabriek. Dit proces brengt de laatste details in beeld die nodig zijn voor de vergunningverlening en de kosten- en opbrengstencalculaties. Deze gegevens vormen samen met gesprekken met belanghebbenden de basis voor definitieve besluitvorming. Deze wordt verwacht in het derde kwartaal van 2013. ZLTO wil begin 2015 de eerste Biomineralen kunnen exporteren.  Geplaatst: 28 mei 2013