Essent/RWE ondersteunt Gronings vogeleldorado Dannemeer

13 maart 2013

Nabij het Groningse Slochteren was maandag de officiële aftrap van de inrichting van het tweede deel van natuurgebied Dannemeer. Essent/RWE levert een bijdrage door de inrichting en het beheer van dit gebied te ondersteunen.

Essent/RWE ondersteunt Gronings vogeleldorado Dannemeer

Maandag 11 maart ging officieel de schop in de grond voor het tweede deel van natuurgebied Dannemeer.

Deze maand begint de inrichting van het tweede deel van natuurgebied Dannemeer bij Slochteren. Dit deel is 385 hectare groot en is de verbindende schakel tussen het al ingerichte natuurgebied Woudbloem Ae’s en het Schildmeer. 

13 maart 2013

Eldorado voor vogels

Medio 2012 is de inrichting van het eerste deel van Dannemeer (140 hectare) voltooid. Hier is het nu al een eldorado voor vele vogelsoorten zoals blauwe kiekendief, veldleeuwerik, wintertaling en watersnip. De werkzaamheden voor het tweede deel duren tot eind 2014. Dannemeer is dan een robuust natuurgebied van in totaal 525 hectare met waterpartijen, riet, moeras en veen, ruigten en kruidenrijke graslanden. Vooral (water)vogels zoals lepelaar, roerdomp en velduil zullen zich er thuis voelen.

13 maart 2013

Recreatie en landbouw

Naast natuur komen er ook paden voor fietsers, wandelaars en ruiters. De kades langs het Afwateringskanaal worden verstevigd en op diverse plekken komen visvriendelijke oevers. In het gebied Slochteren-Schildwolde wordt de verkaveling voor de landbouwbedrijven verbeterd.

13 maart 2013

Essent/RWE draagt bij

De inrichting van het tweede deel van Dannemeer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Regio Groningen-Assen, gemeente Slochteren en via subsidie uit het Waddenfonds. De bijdrage die Essent/RWE doet aan dit project geldt niet alleen voor de inrichting van het project, maar ook voor het beheer in de komende 7 jaar.

13 maart 2013

Extra natuurmaatregelen

De investering van Essent/RWE past in een breed pakket aan extra natuurmaatregelen voor (kust)vogels in Noord-Nederland. Het energiebedrijf neemt deze maatregelen ter verbetering van het leefgebied van vogels zoals Velduil, Blauwe Kiekendief en andere (kust)vogels die voorheen ook in de Eemshaven leefden.

13 maart 2013

Stevige plus voor natuurgebied

Gedeputeerde van de provincie Groningen Wiebe van der Ploeg hierover: “Het is mooi dat het bedrijfsleven in het Eemshavengebied hier natuurmaatregelen neemt om natuurverlies te voorkomen. Dit draagt bij aan een stevige plus voor dit belangrijke natuurgebied.”

13 maart 2013

Schoolvoorbeeld publiek-private samenwerking

Jim Haggan, vestigingsmanager van de Eemshavencentrale van Essent/RWE: “In mijn oog is het project Dannemeer een schoolvoorbeeld van hoe een publiek-private- samenwerking eruit moet zien; natuurorganisaties, overheid en bedrijfsleven die de schep gezamenlijk oppakken en werk maken van natuurontwikkeling.”

Relevante links
www.essent.nl/eemshaven

meer over: Eemshaven

Geplaatst: 13 maart 2013