Erwin van Laethem, CEO Essent, Minister voor 1 dag

16 augustus 2013

Energeia, de online informatiedienst voor de energiesector, bevroeg verschillende professionals uit de energiewereld welke maatregel zij als eerste zouden nemen als zij voor één dag minister zouden zijn. Erwin van Laethem, CEO van Essent, kwam ook aan het woord. Lees hier welke koers hij zou uitzetten.

Erwin van Laethem, CEO van Essent, aan het woord:

"Wanneer ik tot minister voor 1 dag word benoemd, zal ik me vóór de lunch buigen over de interconnectie tussen Nederland en België. Na de lunch houd ik me bezig met manieren waarop decentrale duurzame energieopwekking in het Nederlandse energielandschap ingepast kan worden.

Zoals we weten maakt België zich zorgen over de leveringszekerheid ten gevolge van het stilleggen van kerncentrales. Om die reden is er een plan ontwikkeld om via subsidies investeerders te prikkelen om nieuwe productiecapaciteit te bouwen. Iets dat mij als Minister voor 1 dag vreemd in de oren klinkt, want bij ons in Nederland staat voldoende. Er dreigt dus twee keer betaald te worden voor productiecapaciteit. Dus ik zou willen regelen dat de grens tussen Nederland en België elektrisch gezien geheel verdwijnt. Hierdoor zal het tekort aan productiecapaciteit in België verkleinen. Tekorten en overschotten worden immers automatisch over een groter gebied ‘uitgesmeerd’. Deze samenvoeging van prijsgebieden past uitstekend in het gedachtegoed van een Europese energiemarkt (en daarbij behorende regelgeving) waar niet alleen prijzen tot stand komen in een groter gebied, wat zal leiden tot stabielere prijsvorming, maar waar ook intermitterend vermogen (zoals wind en zon) beter geïntegreerd kan worden wat tot grote kostenbesparingen leidt. Dit alles komt ten goede aan de consument. Bovendien wordt het probleem van ‘security of supply’ hierdoor op een veel goedkopere manier opgelost.

Na de lunch werk ik aan de wijze waarop decentrale energieprojecten in Nederland van de grond kunnen komen.

Erwin van Laethem - Chief Commercial Officer

We streven met zijn allen naar minder afhankelijkheid van conventionele fossiele centrales en willen het liefst zoveel mogelijk elektriciteit afnemen die is opgewekt met windmolens of zonnepanelen. Echter, voordat het zover is zullen er nog veel testen en proefprojecten moeten worden opgestart om ervoor te zorgen dat duurzame, weersafhankelijke energie optimaal benut wordt. Door de toename van wind en zonne-energie verandert ons energiesysteem van een vraag naar een aanbodgestuurd systeem en wordt het inbouwen van flexibiliteit cruciaal om de balans hierin te handhaven. Door de opkomst van deze nieuwe systemen wordt de consument een prosument en verandert het elektriciteitsnet van 1-richtings- naar 2-richtingsverkeer. Om deze veranderingen in ons energiesysteem in goede banen te leiden zijn proefprojecten nodig voor het testen van nieuwe technieken, toekomstige klantbehoeften en nieuwe regelgeving. Het gaat daarbij om projecten waarin vraagsturing, nieuwe marktcontrole mechanismen en toekomstige behoeften van consumenten getest worden. Als ook om de posities die verschillende partijen binnen het energiesysteem innemen. Over de rol van deze projecten zou ik in gesprek willen gaan met ambtenaren en bedrijven die actief zijn in de sector. Enerzijds over hoe cocreatie kan leiden tot nieuwe projecten en slimme toepassingen en anderzijds over nieuwe regelgeving die hier onlosmakelijk mee verbonden is. Door mogelijke obstakels op voorhand weg te nemen, voorkomen we op een later moment het uitvoeren van noodmaatregelen.

Als vanzelfsprekend zullen we niet uit het oog verliezen dat energieopwekking in conventionele centrales van belang blijft in het huidige en toekomstige Nederlandse energielandschap (denk aan zonloze en windloze dagen). Het betekent dan ook dat we een capaciteitsmarkt moeten ontwikkelen voor centrales die op de achtergrond standby staan, voor de dagen waarop zon en wind het laten afweten en Nederland toch van elektriciteit moet worden voorzien.

Voordat ik de dag afsluit, zou ik nog even telefonisch contact hebben met mijn Europese collega’s om afspraken te maken over harmonisatie van Europese wetgeving en het functioneren van het ETS-systeem."

meer over: Groene_Stroom

Geplaatst: 16 augustus 2013