"Stroometiket zegt te weinig over duurzaamheid"

05 april 2012

Ieder jaar maken energiebedrijven in het zogenaamde Stroometiket verplicht aan hun klanten bekend uit welke bronnen de door hen geleverde stroom is opgewekt. Dat Stroometiket zou moeten worden uitgebreid, betoogt Jeroen Brouwers, manager Mediarelaties van Essent. Het zou nog transparanter zijn als energiebedrijven ook aangeven hoeveel groene stroom ze zelf hebben gemaakt, en hoeveel van de door hen geleverde groene stroom uit Nederland komt. Lees het opinieartikel:

05 april 2012

Stroometiket zegt te weinig over duurzaamheid

"Het zal de meeste mensen misschien zijn ontgaan, maar vanaf 1 april hebben de energieleveranciers hun nieuwe Stroometiket 2011 op hun websites staan. Het Stroometiket geeft inzicht in de samenstelling van de elektriciteit die u van uw leverancier krijgt; uit welke energiebronnen de stroom is opgewekt die uw energiebedrijf levert staat netjes aangegeven. Welk percentage van de van de totale hoeveelheid geleverde stroom groen is, staat ook mooi in een kolommetje. So far so good, maar wat zegt dat nu eigenlijk? Zegt het iets over de inspanningen en investeringen die een energiebedrijf doet om daadwerkelijk zelf duurzame stroom te maken? Zegt het iets over hoeveel van die groene stroom door uw leverancier uit Nederland wordt gehaald zodat er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van duurzame stroomproductie in Nederland? Helaas is het antwoord op beide vragen: nee.

Stroometiket
05 april 2012

Stroometiket geeft inzicht, maar te weinig

Het stroometiket geeft iets van inzicht, maar niet in het duurzaamheidsprofiel van een energiebedrijf. Wist u bijvoorbeeld dat het groene aandeel van het Stroometiket wordt bepaald door zogenoemde Garanties van Oorsprong; het bewijsmiddel dat de elektriciteit van een hernieuwbare bron komt. Deze certificaten worden door een aantal zogenaamd groene energieleveranciers op de Nederlandse markt goedkoop in het buitenland ingekocht - denk dan aan elektriciteit opgewekt met waterkrachtcentrales in Scandinavië - en zeggen niets over de daadwerkelijk door de energieleverancier geproduceerde groene stroom en gedane investeringen in duurzame energieproductie.

05 april 2012

Zelf groene stroom maken vraagt investeringen en risico's

Het zélf maken van groene stroom is een veel grotere prestatie dan het simpelweg inkopen van certificaten op de markt. Zelf produceren vraagt namelijk investeringen en het nemen van financiële risico’s. Daarbij zorgt het voor lokale werkgelegenheid en economische activiteiten. Ook vermindert dit de afhankelijkheid van het buitenland.

05 april 2012

Uitgebreider stroometiket scheidt kaf van koren

Het Stroometiket lijkt een mooie manier om energiebedrijven te vergelijken als het om duurzaamheid gaat, maar is dat feitelijk nog niet. Het toevoegen van percentages waaruit blijkt hoeveel van de geleverde groene stroom uit Nederland komt en hoeveel uw energiebedrijf eigenlijk zelf maakt, zal het kaf van het koren scheiden.

05 april 2012

Alle leveranciers moeten meedoen aan uitbreiding stroometiket

Het toevoegen van deze informatie heeft echter alleen zin als alle leveranciers deze methodiek hanteren, want anders kan de consument nog steeds geen vergelijking maken. Helaas lijkt het onwaarschijnlijk dat de sector hier zelf toe zal komen, want veel groene leveranciers zullen hiermee door de mand vallen als simpele certificaathandelaren."

Jeroen Brouwers is Manager Mediarelaties van Essent

Stroometiket

Geplaatst: 05 april 2012