RWE/Essent wil meer duurzame stroom uit Eemshavencentrale halen

15 mei 2012

RWE/Essent is voornemens om in haar nieuwe centrale in de Eemshaven ruim een derde duurzame stroom op te gaan wekken. In 2020 moet 35 procent biomassa op massabasis worden meegestookt, als vervanger voor de steenkolen waarop de centrale verder draait. Dat is fors meer dan de 15% waar eerder van werd uitgegaan.

Nina Skorupska

‘Ons voornemen laat zien dat duurzaamheid ons ernst is’, aldus Chief Technology Officer Nina Skorupska van Essent, ‘maar ook van de snel groeiende kennis bij RWE/Essent die nodig is om ’schoon’ stroom te produceren.’

15 mei 2012

RWE/Essent investeert fors in duurzame energie

RWE/Essent investeert fors in duurzame energie: in de periode 2008-2015 ongeveer 10 miljard euro. Een veelvoud van alle Nederlandse energiebedrijven bij elkaar en het hoogste concrete bedrag van alle energiebedrijven in Europa. Die investeringen gaan voornamelijk in wind op land en op zee, biomassa en zon: een mix van verschillende bronnen dus.

15 mei 2012

Nederland blijft nog lang afhankelijk van fossiele brandstoffen

Nina Skorupska: ‘De andere kant van de medaille is echter dat Nederland nog heel lang afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De Nederlandse regering streeft ernaar dat in 2020 14 procent van de energie een duurzame herkomst heeft. Zelfs als dat lukt, komt nog altijd 86 procent van fossiele brandstoffen. En dan is het goed dat dat gebeurt in de meest efficiënte centrales, zoals die in de Eemshaven.’

15 mei 2012

Overheid moet vasthouden aan ‘leveranciersverplichting’

Behalve dat de proeven met het meestoken van de biomassa ‘technisch’ moeten slagen, is er nog een voorwaarde om daadwerkelijk te komen tot circa een derde biomassa als brandstof voor de centrale: de rijksoverheid moet dan wel vasthouden aan het voornemen dat energieleveranciers vanaf 2015 worden verplicht voor een deel duurzame energie te leveren. Alleen met een dergelijke leveranciersverplichting is het voornemen economisch haalbaar.

15 mei 2012

Biomassa voldoet aan hoogste kwaliteitseisen

De biomassa die RWE/Essent gaat gebruiken in de Eemshaven - korrels geperst hout, ofwel pellets - is duurzame biomassa, voor een deel van eigen makelij. Essent’s moederbedrijf RWE heeft in Amerika een fabriek voor de zogeheten wood pellets. Die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dragen het Green Gold Label, een certificaat waarvoor het product aan allerlei aspecten van duurzaamheid moet voldoen.

Lees meer over de centrale in de Eemshaven

meer over: EemshavenCentrales

Geplaatst: 15 mei 2012