Prof. Dr. Jacqueline Cramer voorzitter van de Stichting Green Gold Label

23 januari 2012

Voormalig minister van VROM, Jacqueline Cramer, neemt op verzoek van Essent het voorzitterschap in handen van de Stichting Green Gold Label. Doelstelling is om Green Gold Label tot hét leidende, onafhankelijke en breed geaccepteerde certificeringsprogramma voor duurzame biomassa in Europa te maken.

23 januari 2012

Duurzame biomassa een must

Green Gold Label is in 2002 opgericht door Essent en Skal International (nu Control Union Certifications). Green Gold Label is geregistreerd en eigendom van de onafhankelijke Green Gold Label Foundation, waarvan Jacqueline Cramer nu voorzitter is.

Erwin van Laethem, CEO van Essent: “Biomassa zorgt al vele tientallen procenten van de duurzame energieproductie in Nederland en dat aandeel zal gaan groeien de komende jaren. Ook bedrijven buiten Nederland zullen meer biomassa gaan gebruiken om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor ons staat buiten kijf dat de biomassa zelf ook op een duurzame manier wordt gewonnen, behandeld, verhandeld en gebruikt.”

Het Green Gold Label geeft het vertrouwen dat de biomassa aan hoge standaarden voor duurzaamheid voldoet. Het label, dat al biomassa bij meer dan 15 bedrijven in 9 landen heeft gecertificeerd, werd tot nu toe volledig door Essent gefinancierd. Essent wil zeker stellen dat de stichting volledig onafhankelijk is en wil daarom een brede kring van stakeholders stimuleren het label te gebruiken, te financieren en mede te besturen. Erwin van Laethem: “Wij streven ernaar het platform onder leiding van mevrouw Cramer als basis te laten dienen voor de vorming van een internationale duurzaamheidsstandaard voor biomassa. We hadden ons geen betere voorzitter kunnen wensen.”

23 januari 2012

Brede toegang

“Om een maatschappelijk geaccepteerde, internationale duurzaamheidsstandaard te kunnen vormen, is een breed scala van deelnemers aan de Green Gold Label Foundation noodzakelijk”, zegt Jacqueline Cramer. “Daarom zijn producenten van biomassa, handelsbedrijven, eindgebruikers en NGO’s welkom. Partijen uit de gehele biomassa-keten moeten samen de norm bepalen en uitdragen, zodat biomassa een wezenlijk en duurzaam onderdeel kan gaan uitmaken van groene-stroomproductie en van de bio based economy.”

Geplaatst: 23 januari 2012