Onderzoek: meer duurzame energie door sturen van vraag naar energie?

07 maart 2012

Onderzoeksinstituut TNO gaat bekijken hoe de vraag naar energie zoveel mogelijk aan te passen op het aanbod van duurzame energie. Dat betekent, juist op die momenten elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt, of wanneer het waait. Dit is noodzakelijk om op grotere schaal gebruiken te maken van duurzame bronnen.

Essent is via dochteronderneming Powerhouse een van de vijf bij het onderzoek betrokken partners. De andere partners in het project, dat Flexiquest is gedoopt, zijn Alliander, EvoSwitch, Kloosterboer en Partner Logistics.

De vraag en het aanbod van energie in het elektriciteitsnetwerk moet altijd in balans zijn, om de stabiliteit in het netwerksysteem te kunnen behouden. Hiertoe worden bij overproductie windmolens en zonnestroom “afgeschakeld”. De traditionele manier om deze balans te behouden is het flexibiliseren van het aanbod met de inzet van gascentrales.

07 maart 2012

Vraag energie aanpassen aan aanbod duurzame energie

In het project Flexiquest onderzoekt TNO de technische, organisatorische en economische haalbaarheid om de vraag naar energie aan te passen op het aanbod van duurzame energie. Het gaat hierbij om de effecten voor de hele energieketen. Flexiquest richt zich hiervoor specifiek op de middelgrote energieverbruikers zoals datacenters, vrieshuizen, zwembaden, kantoorpanden, ziekenhuizen, lichte industrie, waterschappen et cetera, omdat aan deze groep op dit moment nog weinig aandacht wordt besteed. Verwacht wordt dat daarmee zichtbare effecten voor hele energieketen ontstaan.

07 maart 2012

Effecten van vraagsturing op hele keten worden onderzocht

Flexiquest bekijkt de effecten van de vraagsturing voor alle partijen in de energiewaardeketen; producenten, handelspartijen, (regionale) netbeheerders en uiteindelijk de eindgebruiker. Flexiquest werkt toe naar businessmodellen waarmee alle partijen in de keten kunnen bepalen wat meer duurzame energie specifiek voor hen betekent. Vragen zoals: “In hoeverre kunnen we de energievraag flexibiliseren?”, “Wat betekent meer duurzame energie voor de regionale elektriciteitsnetbeheerders in termen van netwerktransport en gemoeide kosten?” en “Wat betekent meer duurzame energie voor het tarief dat eindgebruikers betalen?” spelen hierbij een belangrijke rol.

07 maart 2012

Inzetten meer duurzame energie is Europese doelstelling

Het op grotere schaal inzetten van duurzame energie sluit aan bij de Europese doelstellingen voor duurzame groei. Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt in Nederland in 2010 4% van het nationale energieverbruik. De Europese doelstelling voor hernieuwbare energie is voor Nederland 14% in 2020.

Geplaatst: 07 maart 2012