Halfjaarcijfers: commerciële strategie Essent succesvol

14 augustus 2012

De vorig jaar ingezette commerciële strategie van Essent is succesvol. De ‘Mijn E’-producten en diensten die het energiebedrijf heeft geïntroduceerd, hebben bijgedragen aan een toename van het totaal aantal klanten. Essent biedt haar klanten slimme hulpmiddelen voor het verlagen van energieverbruik door inzicht te geven in energieverbruik en bijbehorende kosten.

Hoofdkantoor

In vergelijking met 2011 is het aantal klanten (elektriciteit) gegroeid tot bijna 2,4 miljoen. Ook het aantal gasklanten is toegenomen, tot ruim 2 miljoen. En de klanten zijn tevreden: Essent’s dienstverlening wordt met een 7,5 gewaardeerd. In de eerste helft van dit jaar heeft Essent een bedrijfsresultaat geboekt van 162 miljoen euro (13 procent lager dan vorig jaar); het bedrijfsresultaat voor afschrijving (EBITDA) steeg met 4 procent.

Netto-omzet stabiel
De netto-omzet was stabiel, 3,1 miljard euro (2011: 3,2 miljard euro). De gerapporteerde omzet daalde met 3 procent, hoofdzakelijk als gevolg van een andere handelsstrategie van bedrijfsonderdeel Powerhouse. De omzet gekoppeld aan huishoudelijke klanten steeg met 6 procent.

Verdienvermogen productiepark staat onder druk
De uitdagende economische omstandigheden ten op zichte van vorig jaar zijn niet veel veranderd. Door achterblijvende vraag naar elektriciteit, in combinatie met de toegenomen productiecapaciteit, staat het verdienvermogen van het productiepark van Essent onder druk.

Eenmalige opstartkosten centrales Maasbracht en Moerdijk
Daarnaast heeft Essent te maken gehad met de eenmalige opstartkosten voor de Clauscentrale (Maasbracht) en de centrale in Moerdijk.

Lagere marges opwekking goedgemaakt door ontwikkelingen commercieel gebied
De lagere marges van de productie-units zijn grotendeels goedgemaakt door de positieve ontwikkelingen op commercieel gebied, zoals stijgende klantaantallen, succesvolle optimalisatie van de contractenportefeuille en het adequaat inspelen op weersinvloeden in relatie tot gas.

Synergievoordelen met RWE verder uitgebouwd
In 2011 waren synergievoordelen (18 procent daling van de beïnvloedbare kosten t.o.v. 2010) zichtbaar van eerder in gang gezette efficiencyprogramma’s en verdere integratie in RWE (zoals gezamenlijke inkoop). In 2012 worden de voordelen van bestaande programma’s verder uitgebouwd en nieuwe initiatieven opgestart. Het zal leiden tot verdere daling van beïnvloedbare kosten, met als gevolg dat beloofde synergievoordelen van totaal van € 135 miljoen 2 jaar eerder worden gehaald dan verwacht.

Belangrijkste puntenHJ1 2012HJ1 2011Verschil
'12-11
Financiën (in € mln)   
Externe opbrengsten3.1443.253-3%
Elektriciteit1.0701.160-8%
Gas1.9521.982-2%
Anders12311110%
EBITDA3032914%
Bedrijfsresultaat162187-13%
Kapitaaluitgaven292484-40%
Retail klanten (in '000)   
Elektriciteit2.3822.32458
Gas2.0651.99768
    
FTE’s3.6953.888-193
14 augustus 2012

RWE werkt aan Europees energieproductiebedrijf

Vandaag heeft RWE tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers een toelichting gegeven op het inrichten van een organisatiebreed Europees energieproductiebedrijf, waarin ook de gas- en kolencentrales van Essent (Clauscentrale, centrale Moerdijk, Amercentrale en centrale Eemshaven) worden ondergebracht.

Met de oprichting van een nieuw Europees energieproductiebedrijf kan nog meer synergie worden bereikt in onder andere bedrijfsvoering en onderhoud van centrales.

Daarnaast speelt RWE met dit bedrijf in op snel veranderende marktomstandigheden in een Europese energiemarkt, zoals toenemende concurrentie en opkomst van zonne- en windenergie.

Het energieproductiebedrijf zal op 1 januari 2013 ingericht zijn. De dagelijkse bedrijfsvoering van de centrales in Nederland zal door medewerkers van Essent blijven worden gedaan, evenals onderhoudswerkzaamheden. Ook zullen de centrales onderdeel van Essent blijven uitmaken.

14 augustus 2012

Commerciële ontwikkelingen

Essent heeft in het eerste halfjaar van 2012 in totaal 126.000 klanten verwelkomd. Hoewel ook Essent merkt dat consumenten vaker overstappen naar een andere leverancier, constateert zij ook dat klanten steeds meer behoefte hebben aan simpel en eenvoudig inzicht in energieverbruik en –kosten. Met haar producten en dienstverlening speelt Essent hierop in.

Essent is 2 jaar geleden gestopt met ongewenste en onaangekondigde deur aan deurverkoop van energiecontracten. Onlangs pleitte het energiebedrijf zelfs voor een Bel-niet-aan-register, omdat ongewenste en onaangekondigde verkoop van energiecontracten aan de deur de energiesector in een negatief daglicht stelt.

Productlijn Mijn-E
De nieuwe productlijn Mijn-E is succesvol. De producten en diensten die worden aangeboden helpen klanten om simpel controle en inzicht te krijgen in energieverbruik en –kosten. Het eerste product dat werd gelanceerd was de op afstand te bedienen E-thermostaat. Daarvan zijn er meer dan 20.000 geleverd.

Ook de Verbruiksmanager-app, waarmee klanten hun voorschot in de pas kunnen laten lopen met hun daadwerkelijk verbruik is al meer dan 100.000 keer gedownload. Bij ontwikkeling van nieuwe producten en diensten werkt Essent samen met haar klanten. Later dit jaar introduceert Essent een nieuw product, waarmee klanten inzicht in kosten en energieverbruik van huishoudelijke apparaten krijgen.

14 augustus 2012

Duurzame ontwikkelingen

Essent draagt bij aan het beschikbaar, betaalbaar en duurzaam maken en houden van energie en is de grootste groenestroomproducent van Nederland. RWE/Essent investeert fors in duurzame energie in Nederland en Europa: in de periode 2008-2015 ongeveer 10 miljard euro. Die investeringen gaan voornamelijk in wind op land en op zee, biomassa en zon: een mix van verschillende bronnen.

Sinds maart biedt Essent al haar klanten het groenestroomproduct WindStroom aan: dat is groene stroom opgewekt door Nederlandse windmolens. Grootzakelijke klanten van Essent kunnen dit al sinds begin 2011 afnemen.

Innovatie speelt een belangrijke rol bij de grootzakelijke tak van Essent. Enerzijds betekent dit productontwikkeling samen met klanten, anderzijds het verkennen en ontwikkelen van nieuwe markten en mogelijkheden. Een speciale adviesdesk voor onze grote klanten is een goed voorbeeld hiervan. Ook de opstart van Duurzaam in Bedrijf (DuuB) laat zien dat Essent samen met partners en klanten een bijdrage levert aan een duurzame energietoekomst.

Nieuw zonne-energieproduct op komst
Essent houdt ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie nauwlettend in de gaten en biedt consumenten het zonnepanelenvoordeelpakket. Daarnaast heeft Essent bijna 10.000 klanten die hun opgewekte zonne-elektriciteit terugleveren. Op dit moment ontwikkelt Essent een nieuw zonne-energieproduct dat medio september gelanceerd zal worden.

Elektrisch rijden promoten: laadpuntenkaart en app
Elektrisch vervoer is belangrijk voor de overgang naar een duurzame toekomst. In Nederland zorgt vervoer voor bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot. Daarom investeert Essent in elektrisch rijden. Binnenkort hoopt Essent het 100ste laadpunt in Amsterdam te plaatsen. Ook bedrijven die een laadpaal willen, kunnen bij Essent terecht.

Naast het plaatsen van laadpunten houdt Essent zich ook bezig met serviceverlening. Essent ontwikkelde een laadpuntenkaart waarop bezitters van een elektrisch vervoersmiddel direct kunnen zien waar ze in de buurt snel hun accu weer kunnen laden. Voor deze laadpuntenkaart is ook een app ontwikkeld.

PowerMatching City behoort tot 100 duurzaamste projecten wereldwijd
PowerMatching City, het smart-gridproject in het Groningse Hoogkerk waaraan ook Essent deelneemt, behoort tot de 100 duurzaamste projecten ter wereld. Dat werd bekendgemaakt tijdens Rio+20-top, de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro.

Werken aan totstandkoming Bio-based Economy
Essent is voorstander van een biobased economy. Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’. Essent wil met haar 100% biomassacentrale in Cuijk een positie innemen in de totstandkoming van een duurzame economie.

Uit onderzoek dat Essent onlangs deed in haar centrale blijkt dat nieuwe biobrandstoffen geschikt zijn voor productie van duurzame energie. Later dit jaar volgt een nieuwe test.

Op termijn zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk om omliggende bedrijven te voorzien van warmte en stoom. Ook zal onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.

Gedoogbeschikking voor centrale Moerdijk 2
In mei van dit jaar vernietigde de Raad van State Essent's vergunning voor de moderne Moerdijk 2 centrale. Deze vergunning was verleend door de provincie Noord-Brabant. De Raad van State oordeelde dat de provincie niet voldoende had uitgelegd waarom was uitgegaan van de Europese regels en niet vanuit de recente strengere Nederlandse richtlijnen.

Sindsdien heeft Essent in nauw overleg met de provincie gewerkt aan een nieuwe vergunningsaanvraag. Omdat de nieuwe centrale ook al voldoet aan de Nederlandse richtlijnen wordt een nieuwe vergunning verwacht.

In afwachting van deze vergunning heeft de provincie Essent op 9 augustus een gedoogbeschikking verleend. Met ingang van 14 augustus wordt de eenheid weer in bedrijf genomen.

RWE/Essent bouwt 'superwindmolens' in Groningen
RWE/Essent bouwt in Eemshaven in Groningen aan twee 'superwindmolens'. De turbines hebben elk een vermogen van iets meer dan 6 megawatt. Beide turbines samen kunnen ruim 10.000 huishoudens van stroom voorzien.

Het type megaturbine dat nu geplaatst wordt, is eigenlijk bedoeld voor toepassing op zee. Uiteindelijk worden 48 turbines gebouwd in het door RWE geplande windpark op zee Nordsee Ost. Naar verwachting komen de 2 turbines, die onderdeel zijn van 's lands grootste windpark (Westereems), in september in bedrijf.

Centrale Eemshaven moet in 2014 gereed zijn
Essent/RWE bouwt in de Eemshaven een hypermoderne flexibele centrale, die zowel op poederkool als biomassa kan draaien. De bouw is begonnen in 2009 en zal in 2014 gereed zijn. De centrale, kan dan 2,5 miljoen huishoudens in Nederland voorzien van betrouwbare en betaalbare stroom.

In juni werd bekend dat de Natuurbeschermingswetvergunning wordt verleend door de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en het ministerie van EL&I, en de centrale kan worden afgebouwd.

Clauscentrale vernieuwd: grootste centrale van Nederland
Essent/RWE opende eind juni haar nieuwe en deels vernieuwde gasgestookte Clauscentrale. In de afgelopen vier jaar werd eenheid Claus B compleet vernieuwd tot de hypermoderne Claus C (1.304 MW, 2 miljoen huishoudens). De centrale is zeer flexibel en kan op elk gewenst moment ingezet worden bij gebrek aan wind- en zonne-energie.

Met het in bedrijf nemen van de sterk gemoderniseerde centrale is een deel van RWE’s doel bereikt om in 2014 een kwart van al haar conventionele energiecentrales te upgraden, te vervangen en schoner en efficiënter te maken.

Relevante links
Halfjaarcijfers RWE

meer over: jaarcijfers

Geplaatst: 14 augustus 2012