Geslaagde brandstoftest biomassacentrale: eerste stap naar lokale groene economie

07 augustus 2012

De eerste test met nieuwe groene brandstoffen die energiebedrijf Essent begin dit jaar deed in haar biomassacentrale in Cuijk is geslaagd. Uit onderzoek blijkt dat bermgras, papierslib en snoeihout geschikt zijn voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook is het mogelijk om de aanvoer van deze uit de nabije omgeving van de Brabantse gemeente afkomstige brandstoffen goed in te richten.

webdav import

Het energiebedrijf deed het onderzoek in het kader van de ontwikkeling van de biobased economy. Dat is een economie die draait op groene grondstoffen, waarvan Essent een aanjager wil zijn. Binnenkort volgt een tweede test.

‘We willen de innovatieve principes van de biobased economy, zoals optimale benutting van reststromen, lokaal in de praktijk brengen. Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’, vertelt Mira Huussen, directeur New Energy bij Essent.

07 augustus 2012

Nieuwe brandstoffen nu afzonderlijk getest

Huussen: ‘De eerste test bestond uit het verstoken van een mix van verschillende soorten brandstof zoals, snoeihout, papierslib en bermgras. In de volgende test gaan we deze brandstofsoorten afzonderlijk van elkaar testen.’ Met de resultaten van de tweede test wil Essent modellen gaan ontwikkelen waarmee op voorhand een brandstofmix kan worden bepaald met optimale verbrandingseigenschappen.

07 augustus 2012

Maximaal groene waarde creëren: de biobased economy

Samen met partners doet Essent onderzoek naar optimaler gebruik van biomassa. Het energiebedrijf kijkt onder andere naar cascadering: zoeken naar toepassingen van componenten uit de biomassa voordat deze worden ingezet voor duurzame energieproductie. Op die manier kunnen verschillende industrieën maximaal gebruik maken van en waarde creëren uit dezelfde (hoeveelheid) biomassa. Dat is het principe van de biobased economy.

07 augustus 2012

Cuijk: lokale proeftuin voor de bio-based economy

In Cuijk probeert Essent samen met partners de biobased economy op lokale schaal uit. Zo zijn er plannen om de centrale te koppelen aan een warmtenetwerk. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit kan dan omliggende bedrijven voorzien van warmte en stoom. Ook zal Essent onderzoek doen naar mogelijkheden om bij de centrale agrarische restproducten te gaan drogen, groen gas te produceren en bioraffinage toe te passen.

07 augustus 2012

Cuijk 2.0 is Green Deal

Eerder dit jaar sloot Essent hierover de Green Deal ‘Cuijk 2.0’ met minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

meer over: biomassa


Citaten

  • ‘Wat we nu in Cuijk willen doen, kan op termijn grootschalig en landelijk worden toegepast’ Mira Huussen, directeur New Energy Essent

Geplaatst: 07 augustus 2012