Gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en Essent gaan voor levering restwarmte uit biogas

30 november 2012

De gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en energiemaatschappij Essent tekenen drie overeenkomsten voor de levering van restwarmte die opgewekt wordt uit biogas. Het tekenen van deze overeenkomsten brengt de realisatie van het eerste Groene Warmtestation aan de Westerhagelaan in de Bredase wijk Haagse Beemden een stap dichterbij.  

Waterschap Brabantse Delta werkt aan plannen uit om een van de twee Groene Warmtestations die op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer staan te verplaatsen naar de Westerhagelaan. Daarmee wordt ook duidelijk wat het tracé wordt van de gas- en elektriciteitsleidingen die nodig zijn om het biogas aan te voeren en de groene stroom terug te voeren naar de rioolwaterzuivering Nieuwveer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in de zomer 2013 plaats. De oplevering van het Groene Warmtestation in de Westerhagelaan staat uiterlijk gepland voor 1 januari 2014.  

Gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en Essent gaan voor levering restwarmte uit biogas Een van deze twee Groene Warmtestations wordt verplaatst (foto: waterschap Brabantse Delta)
30 november 2012

Eerste warmte Bouverijen begin 2013 geleverd

Energiemaatschappij Essent bereidt de aansluiting voor op het bestaande warmtenet en tevens de verbinding naar de nieuwbouwwijk Bouverijen. De realisatie hiervan vindt in het eerste kwartaal van 2013 plaats. De eerste woningen in de Bouverijen en de Mandt worden dan van groene warmte voorzien. “Zowel de gemeente als Essent hecht waarde aan investeringen in duurzame initiatieven. De groene ambities van Essent sluiten naadloos aan op die van Breda”, aldus Eric Langedijk, directeur van Essent Local Energy Solutions.  

30 november 2012

Volgende stap verduurzaming Bredase warmtenetwerk

Wethouder Selçuk Akinci: “Met het ondertekenen van de intentieovereenkomsten zetten we de volgende stap in de verduurzaming van het Bredase warmtenetwerk. Onderzoek wijst uit dat daardoor flink wat CO2 te besparen is. Het is belangrijk dat er nu overeenkomsten onder de samenwerking met het waterschap en Essent liggen, zodat we samen tot realisatie kunnen overgegaan. Nu het eerste project in de vorm van het Groene Warmtestation in de Haagse Beemden wordt gerealiseerd, ligt de weg open voor meer initiatieven op dit gebied”.  

30 november 2012

Kredieten voor realisatie beschikbaar gesteld

Begin dit jaar stelde de Bredase gemeenteraad een krediet ter beschikking voor de uitwerking van dit project. Ook waterschap Brabantse Delta en Essent hebben kredieten ter beschikking gesteld. Hierdoor kan nu verder gewerkt worden aan de realisatie.  

Relevante links
www.essent.nl/warmte

meer over: warmte

Geplaatst: 30 november 2012