Euroborg - Energieborg: FC Groningen werkt aan 'het ultieme groene stadion'

20 februari 2012

Groningen - Vandaag zijn in stadion Euroborg belangrijke stappen gezet richting een duurzaam en energieleverend stadion: de Energieborg. Een stuurgroep die bestaat uit wethouder Frank de Vries (Gemeente Groningen), Hans Nijland (algemeen directeur FC Groningen) en Dig Istha (directeur Corporate Affairs Essent) gaat aan de slag met de ontwikkeling en verwezenlijking van het ultieme groene (voetbal)stadion. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen en bedrijven ondermeer gebundeld in de Energy Valley Topclub.

Video: Reportage over de 'vergroening' van de Euroborg (FC Groningen TV, 26 februari 2012)

Om verdere verduurzaming van de Euroborg mogelijk te maken en energietransitie meer zichtbaar te maken, ontwikkelen Essent, FC Groningen en de Gemeente Groningen een dynamisch uitvoeringsprogramma. De Stuurgroepleden zorgen, samen met andere stakeholders (onder anderen, de Energy Valley Topclub en gebruikers van Euroborg) voor invulling en realisering van het programma.

Dig Istha: "Dit past helemaal bij Essent als sponsor van FC Groningen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij willen nemen als het om de ontwikkeling van meer duurzame energie gaat. Zo dragen wij niet alleen in euro’s bij aan de sportieve doelstellingen van FC Groningen, maar ook aan de duurzame ambities van de club én de gemeente Groningen."
Wethouder Frank de Vries vult aan: "We zijn blij dat organisaties als FC Groningen en Essent, samen met vele andere partners, energiebesparing en duurzame energie zo duidelijk op de kaart zetten. Dit sluit aan bij de energie ambities die we als stad hebben."
"Ik geloof niet dat er een voetbalclub in Nederland is die de combinatie van sportieve én maatschappelijke ambitie zo daadkrachtig aanpakt,” zegt Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen. “Groen is niet zomaar een modewoord bij ons. Wij zetten het samen met onze zeer gewaardeerde partners Essent en de gemeente om in initiatieven, maken zaken concreet en voeren die uit."

Het uitvoeringsprogramma, dat dus een dynamisch en flexibel karakter heeft, bevat zaken als: verduurzaming van de verlichting, thermografisch onderzoek (opsporen en voorkomen warmtelekken), mogelijkheden voor de inzet van zonnepanelen en gebouwgebonden windturbines, toepassing van restwarmte en duurzame mobiliteit.

20 februari 2012

WindStroom en Groen Gas

De komende drie jaar neemt FC Groningen Groen Gas en Groene Stroom af van Essent. Geheel in de geest van de sponsoring van FC Groningen levert Essent een financiële bijdrage aan dit leveringscontract.

De Groene Stroom wordt volledig geleverd door middel van het meest duurzame stroomproduct van Nederland, WindStroom. Dit houdt in dat FC Groningen 100 procent groene stroom krijgt afkomstig van Nederlandse windmolens, bijvoorbeeld van Essent’s windpark Westereems in Noord-Groningen bij de Eemshaven; het grootste windpark van Nederland op het vasteland, goed voor groene stroom voor de helft van alle huishoudens in de provincie Groningen.

Groen Gas is organisch materiaal dat door bacteriën is omgezet in biogas. Het komt van stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties en industriële en agrarische vergistingsinstallaties. Hiermee levert FC Groningen een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en duurzaam ondernemerschap.

Geplaatst: 20 februari 2012