Essent wekt meeste groene stroom op

10 oktober 2012

De meeste duurzame energie in Nederland wordt opgewekt door energiemaatschappij Essent. Dat blijkt uit een analyse van de jaar- en MVO-verslagen van de energieproducenten in ons land. In totaal was in 2011 Essent verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle in Nederland gemaakte groene stroom. Verreweg het meeste daarvan wordt verkregen door natuurlijke reststromen (biomassa), zoals houtkorrels, te verbranden.

Essent neemt in totaal 24% van alle groene stroom in Nederland voor haar rekening. Eneco volgt met 18% en Nuon met 13%. Een ‘groene leverancier’ als Greenchoice komt niet verder dan 6% van het totaal. Afvalverbranders zoals Attero wekken 13% van alle duurzame stroom in Nederland op.

Producenten Groene Stroom Nederland

Bij de analyse zijn de volgende bronnen gebruikt: jaarverslagen, MVO-verslagen en websites van de producenten en SOMO. Afwijkingen op detailniveau mogelijk vanwege verschillen in wijze van rapportage. In het overzicht is bij de verschillende bedrijven zowel eigen productie als die van deelnemingen en via langlopende inkoopcontracten met derden weergegeven. Essent is met 17% van het totaal overigens ook zonder deze langlopende contracten de grootste producent van groene stroom.

10 oktober 2012

Duurzame energie: 98% uit biomassa en wind

In Nederland wordt iets meer dan de helft van alle duurzame energie opgewekt met behulp van biomassa. De andere helft is globaal voor rekening van windenergie. Energie uit zon en water is er veel minder.

Groene Stroom per bron

Bron: CBS


Geplaatst: 10 oktober 2012