Essent publiceert MVO Verslag 2011

02 april 2012

Voor Essent was 2011 een jaar waarin ondanks economische tegenwind belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet. Dat geldt ook voor het MVO-beleid.

Essent is nauw betrokken bij verschillende cruciale thema’s die in onze maatschappij spelen, zoals de duurzame opwekking van energie en de betaalbaarheid daarvan. Voor al deze thema’s heeft Essent concrete doelstellingen die we jaarlijks monitoren en evalueren in het MVO Verslag.

Lees het MVO Verslag 2011
Meer over MVO bij Essent

Geplaatst: 02 april 2012