Essent opent grootste en duurzaamste gas-centrale van Nederland

26 juni 2012

Essent/RWE opent vandaag officieel haar nieuwe en deels vernieuwde gasgestookte Clauscentrale. Deze centrale in het Limburgse Maasbracht kan nu voor ruim 2 miljoen huishoudens elektriciteit produceren. In de afgelopen vier jaar werd de verouderde eenheid Claus B compleet vernieuwd tot de hypermoderne Claus C (1.304 MW). De bestaande eenheid Claus A (640 MW) die nog in bedrijf is, wordt mogelijk op termijn op een zelfde manier gemoderniseerd tot Claus D.

Peter Terium, Maria van der Hoeven Peter Terium, Maria van der Hoeven

‘Ik ben bijzonder trots dat we de belangrijkste gasgestookte centrale van Nederland en omgeving nu officieel openen’, zegt Peter Terium plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur van RWE en vanaf 1 juli 2012 CEO van RWE. ‘De Clauscentrale is in feite dé belichaming voor het onafscheidelijke samenspel van hernieuwbare energiebronnen (wind en zon) en conventionele elektriciteitscentrales. Deze centrale is zeer flexibel en kan op elk gewenst moment ingezet worden bij gebrek aan wind- en zonne-energie, terwijl de vraag naar elektriciteit er bij consumenten, bedrijven en industrieën er natuurlijk wel is. Ook wanneer dit speelt in ons omringende landen’.

26 juni 2012

Rendement verbeterd met 20 procent

Met het in bedrijf nemen van de sterk gemoderniseerde centrale - met een rendementsverbetering van 20 procent tot een elektrisch rendement van bijna 60 procent - is een deel van RWE’s doel bereikt om in 2014 een kwart van al haar conventionele energiecentrales te upgraden, te vervangen en schoner en efficiënter te maken.

26 juni 2012

Ombouwen Clauscentrale kostte bijna 1 miljard euro

De ombouw van de centrale-eenheid B naar Claus C (1.304 MW) heeft ruim 1 miljard euro gekost en duurde vier jaar. De centrale bestaat uit 3 gasturbines en 1 stoomturbine; wat voor een centrale van deze grootte bijzonder is. Doordat onderdelen van eenheid B zijn hergebruikt (zoals de koeltoren), is er sprake van zogenoemde ‘repowering’. Door een sterk verhoogd brandstofrendement produceert Claus C 50 MW meer dan een gemiddelde vergelijkbare installatie met dezelfde brandstofhoeveelheid. Eenheid Claus A, die mogelijk op termijn wordt gemoderniseerd tot Claus D, heeft een capaciteit van 640 MW.

26 juni 2012

Centrale behoort tot schoonste en efficiëntste

De centrale behoort nu tot de meest efficiënte en schone centrales van Europa. Essent levert als leidend energiebedrijf van Nederland en onderdeel van RWE een grote bijdrage aan het moderniseren en verduurzamen van de energievoorziening in Nederland en Europa. Naast miljarden investeringen in de opwekking van duurzame energie - alleen al in onshore en offshore windenergie 10 miljard euro - investeert RWE/Essent op dit moment bijna vijf miljard euro in nieuwe, zeer efficiënte energiecentrales in Nederland: Claus C (1.304 MW, gas), Moerdijk 2 (430 MW, gas) en Eemshaven (1.600 MW, biomassa/steenkool).  

meer over: de_ClauscentraleCitaten

  • ‘De gasgestookte Clauscentrale biedt flexibele back-up voor eenderde van alle windturbines in Nederland.’ Maria van der Hoeven, directeur Internationaal Energie Agentschap

  • ‘De Clauscentrale behoort weer tot de efficiëntste, flexibelste en schoonste energiecentrales van Noordwest-Europa.’ Peter Terium, CEO RWE

Geplaatst: 26 juni 2012