Essent kiest energiezuinig gebouwbeheersysteem Siemens voor centrales Mediapark

13 december 2012

Essent gaat in twee kleine centrales over op energiezuinige gebouwgebonden meet- en regelsystemen van Siemens Building Technologies. Het gaat hier om de centrales die warmte en koude leveren aan de gebouwen op het Mediapark in Hilversum.

Bij de overgang naar een energiezuinig gebouwbeheer van de centrales worden delen van de oude installatie behouden, delen omgebouwd en delen vernieuwd. Dit alles met het doel de levenscycluskosten zo laag mogelijk te houden, terwijl de installatie niet hoeft te worden stopgezet.

Daarnaast worden de centrales losgekoppeld van het overkoepelende besturingssysteem. Samen met een uitgebreide update van de besturingssoftware zorgt dit ervoor dat de centrales optimaal kunnen worden bestuurd.

Met het nieuwe gebouwbeheerssysteem kunnen zowel de energie- als de onderhoudskosten van de beide centrales verlaagd worden. Het migratieproject, dat inmiddels is gestart, wordt gefaseerd over een periode van maximaal twee jaar uitgevoerd.

Geplaatst: 13 december 2012