Energiecentrale RWE/Essent in de Eemshaven is schoonste in zijn soort

30 mei 2012

Al langer pleiten de milieuorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu tegen de bouw van de nieuwe energiecentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. De organisaties noemen het bij monde van Rolf Schipper van Greenpeace en Ron Wit van Natuur en Milieu in een opiniestuk in Dagblad van het Noorden van 19 mei jongstleden opnieuw “een onnodige centrale die het klimaat schaadt”. CEO Erwin van Laethem van Essent legt uit waarom bouw van de centrale wel degelijk een goede en verstandige zet is voor Nederland. En een logisch onderdeel vormt van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Erwin van Laethem, CEO Essent

Greenpeace en Natuur en Milieu schetsen allereerst een totaal verkeerd beeld van RWE. Van alle Europese energiebedrijven investeert RWE verreweg het meest in duurzame energie: de komende jaren 10 miljard euro alleen al in windenergie. In de planning zit 6.500 megawatt aan windenergie op zee en in 2025 moet dat allemaal gerealiseerd zijn.

30 mei 2012

RWE is mega-investeerder in duurzame energie

In perspectief: het gaat hier om een veelvoud van alle investeringen die Nederlandse energiebedrijven bij elkaar in totaal over vele, vele jaren doen en hebben gedaan. Naast windenergie heeft RWE nog een enorme duurzame portfolio in waterkracht, biomassa en grootschalige zonne-energie in Spanje en Noord-Afrika.

30 mei 2012

RWE werkt hard aan transitie naar duurzame energie; maar met beleid

Als er dus één Europees energiebedrijf is dat zich inzet voor energietransitie is dat wel RWE/ Essent. En in die transitie passen ook moderne gascentrales die Essent net heeft opgeleverd (Claus C in Maasbracht en Moerdijk 2 in Moerdijk) en de centrale in de Eemshaven die op steenkool en duurzame biomassa draait.

30 mei 2012

Niet alleen gas maar ook kolen nodig

Greenpeace en Natuur en Milieu pleiten voor een combinatie van wind-en zonne-energie en gascentrales. Wind – en zonne-energie alleen zijn niet voldoende en ook volgens deze organisaties blijft het noodzakelijk om tijdens de energietransitie gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Maar volgens Greenpeace en Natuur en Milieu is gas dan goed en kolen slecht.

30 mei 2012

Energierekening moet betaalbaar blijven

Dat is onzin. Allereerst is productie van stroom met gas in vergelijking met kolen duur. Uiteindelijk worden de kosten van energieopwekking altijd doorberekend aan de klant en de energierekening moet voor het gemiddelde gezin wel een beetje betaalbaar blijven.

30 mei 2012

In kolencentrales kun je biomassa meestoken

Ten tweede wordt in gasgestookte centrales geen biomassa meegestookt, in kolencentrales wél. Met andere woorden: er komt geen groene stroom uit gascentrales. En dat is nou het mooie van de centrale in de Eemshaven. Die kan ons, ook als de wind en de zon het laten afweten, gewoon dag in dag uit voorzien van betaalbare en duurzame energie.

30 mei 2012

Spreiden van brandstoffen is verstandig

Op de derde plaats is het niet verstandig om te veel te leunen op één fossiele brandstof. Spreiden van leveringsrisico’s van grondstoffen is belangrijk. Het kan niet zo zijn dat als gasproducerende (onstabiele) landen om wat voor reden dan ook besluiten de gaskraan dicht te draaien, we hier dan zonder stroom komen te zitten.

30 mei 2012

Eemshaven is efficiënte centrale: minder kolen nodig

Ten slotte is de centrale in de Eemshaven veel en veel efficiënter dan de oudere types kolencentrales. Er hoeven daardoor minder kolen te worden gestookt om dezelfde productie elektriciteit te krijgen.

30 mei 2012

Eemshavencentrale drukt inefficiënt exemplaar uit de markt

Minder kolen, dus ook minder CO2-uitstoot. En dit betekent dat met de ingebruikneming van een nieuwe centrale ergens een oudere en meer vervuilende centrale uit gebruik genomen zal worden, zeker als er in de toekomst meer betaald moet gaat worden voor CO2-uitstoot. Het is hier net als met auto’s: met iedere nieuwe zuinige en milieuvriendelijke auto op de markt gaat er ergens een oud vervuilend dieseltje van twintig jaar oud naar de sloperij. Dat is pure winst voor het milieu.

30 mei 2012

Eemshavencentrale: schoonste en meest efficiënt

Wat Greenpeace en Natuur en Milieu er ook over mogen beweren, de centrale in de Eemshaven wordt de schoonste en meest efficiënte energiecentrale in zijn soort. Cruciaal voor de toekomstige energievoorziening van Nederland en bovendien in staat om op biomassa te draaien.

Erwin van Laethem, CEO Essent

Dit artikel is, in iets gewijzigde vorm, ook verschenen in Dagblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 2012.

meer over: EemshavenCentrales

Geplaatst: 30 mei 2012