Eerste biogasrotonde van Nederland is voor Zeewolde

22 februari 2012

Met de aanleg van een vier kilometer lange pijpleiding voor biogas, die vandaag van start is gegaan, krijgt Zeewolde de eerste biogasrotonde van Nederland. Dankzij de rotonde zal de productie van groene stroom bij de plaatselijke warmtecentrale van Essent meer dan verdubbelen.

In Zeewolde is al sinds 2009 al een 5,5 kilometer lange leiding voor biogas in bedrijf. Die leiding is aangelegd vanaf de mestvergister op de boerderij van melkveehouderij Van Beek. De leiding leidt naar de warmtecentrale van Essent voor de Zeewoldse nieuwbouwwijk Polderwijk. Van Beek heeft nu een tweede mestvergister vanaf waar de nieuwe leiding wordt aangelegd. Aannemer RTM uit Oldenzaal zorgt voor de realisatie van deze nieuwe biogaspijp.

Polderwijk
22 februari 2012

Productie van groene stroom kan verdubbelen

Nu al worden in de Polderwijk meer dan 1.000 woningen, scholen en een kerk duurzaam verwarmd met groene warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit uit biogas. Vorig jaar produceerde Van Beek ongeveer tien miljoen kilowattuur elektriciteit uit biogas. Dankzij de nieuwe leiding kan de productie van groene stroom bij de warmtecentrale van Essent meer dan verdubbeld worden. Daarbij komt meer groene warmte vrij, die Essent goed kan gebruiken om de groei van de warmtevraag mee op te vangen. Die vraag ontstaat doordat het aantal woningen in de Polderwijk nog tot 3.000 stuks gaat stijgen.

22 februari 2012

Wat is een biogasrotonde?

Een biogasrotonde, of biogashub, ontstaat wanneer de biogasproductie op verschillende locaties aan elkaar gekoppeld worden. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voor dit soort hubs in de publiciteit gekomen. Zeewolde heeft de primeur met de daadwerkelijke aanleg van de eerste ervan. Dat het project in Zeewolde ook internationaal tot de verbeelding spreekt blijkt uit het feit dat Essent en Van Beek vorig jaar de International District Energy Award van het Internationale Energie Agentschap wonnen.

Geplaatst: 22 februari 2012