Conferentie Global Compact: bedrijven moeten voortouw nemen in groene economie

10 mei 2012

Bedrijven moeten het voortouw nemen wanneer het gaat om duurzame ontwikkeling. Dat was de belangrijkste uitkomst van de UN Global Compact Conferentie vorige week in Arnhem.

Meer dan 200 deelnemers bogen zich over de centrale vraag van de conferentie: ‘Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan een Groene economie?’ Onder de sprekers waren John Elkington, wereldwijde autoriteit op het gebied van MVO en uitvinder van het triple-P-principe, Peter Terium, CEO van RWE, en Bernard Wientjes, voorzitter van het VNO-NCW.

Conferentie Global Compact: bedrijven moeten voortouw nemen in groene economie
10 mei 2012

Verslag van de conferentie, interview met Elkington

Op essent.eu/conference staat nu een verslag van de conferentie met onder meer een interview met Elkington en een overzicht van de belangrijkste conclusies.

10 mei 2012

Internationale agenda

RWE en Essent organiseerden de conferentie, een opmaat naar de Global UN Conference on Sustainable development, de ‘Rio +20’-conferentie, samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW namens de Global Compact-netwerken van Nederland en Duitsland. De conferentie vond zo plaats in de geest van de door Global Compact nagestreefde internationale samenwerking. Marga Edens, MVO-directeur van Essent, vond het inspirerend: ‘Niet alleen hebben we met elkaar concreet gemaakt wat er volgens ons nodig is om een groene economie te realiseren. De belangrijkste uitkomsten staan nu op de agenda van de UN Global Compact-leden in zowel Duitsland als Nederland.’

10 mei 2012

Over UN Global Compact

UN Global Compact is een internationaal netwerk, gelieerd aan de Verenigde Naties, van vooral bedrijven die zich committeren aan 10 principes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Sinds enkele jaren is RWE lid van dit netwerk.

Geplaatst: 10 mei 2012