Bedrijven in elektrisch vervoer werken samen in nieuwe vereniging eViolin

14 november 2012

Laadpuntexploitanten en laaddienstverleners hebben de vereniging eViolin opgericht. EViolin wordt gezien als een belangrijke stap om een toegankelijke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen verder uit te bouwen. EViolin staat voor Vereniging Interoperabel Laden Nederland.  

De elektrische vervoersmarkt groeit en de laadinfrastructuur zal zich de komende jaren nog volop door ontwikkelen. Laadpuntexploitanten en laaddienstverleners willen met de vereniging eViolin voor zowel eindgebruikers als aanbieders toegankelijkheid, helderheid en transparantie van informatie garanderen.  

14 november 2012

Met één pasje overal laden

Met interoperabiliteit wordt bedoeld dat berijders van elektrische auto’s met bijvoorbeeld eenzelfde pasje overal gemakkelijk kunnen laden door heel Nederland. En daarom wordt nagestreefd dat de systemen van de leden goed op elkaar aansluiten.  

14 november 2012

Leden van vereniging eViolin

Leden bij oprichting van eViolin zijn: Stichting e-laad, Nuon Vattenfall, GreenFlux, EV-Box, The New Motion, ANWB, Eneco, Essent, ecoGo, Better Place, Alfen, Travelcard en Laadpas.com. Nieuwe laadpuntexploitanten en laaddienstverleners kunnen zich eveneens aanmelden als lid.  

14 november 2012

Doelstellingen van eViolin

eViolin heeft als doelstellingen:

  • het gebruik van volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides te faciliteren in de breedste zin des woords,
  • het nastreven van algemene toegankelijkheid van laadpunten in commerciële en technische zin (interoperabiliteit)
  • en een level playing field zowel creëren als in stand houden voor laaddienstverleners en laadpuntexploitanten.
14 november 2012

Achtergrond

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland hebben een studie laten uitvoeren door bureau Innopay over het marktmodel rond elektrisch vervoer, hetgeen uitmondde in een opdracht aan bureau p2 om met partijen een samenwerking op te zetten teneinde interoperabiliteit in Nederland in een vroeg stadium na te streven en te garanderen.  

14 november 2012

Brancheorganisatie DOET is verheugd

Voorzitter van de Dutch Organization of Electric Transportation (DOET), Roland Steinmetz, is verheugd te zien hoe snel marktpartijen elkaar gevonden hebben en het belang van de elektrische rijder als hun gemeenschappelijke belang hebben geadopteerd. ‘Als brancheorganisatie stimuleren wij samenwerking tussen marktpartijen en assisteren wij nieuwe innovatieve marktpartijen die zich begeven op de groeiende markt van elektrisch rijden. Met de komst van eViolin is daarmee een belangrijke stap gezet.’  

14 november 2012

Beginnende markten zijn nooit eenvoudig

EViolin streeft naar simpele afspraken en transparantie, maar erkent dat beginnende markten nooit uit zichzelf eenvoudig zijn. Voorzitter Hans Verwijs daarover: ‘Elektrisch rijden is een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die gelijkenissen vertoont met de introductie van internet en mobiele telefonie. Verschillende aanbieders, volop technologische ontwikkelingen en een nieuw speelveld. Met eViolin hebben we nu een platform waar doeltreffend overleg plaatsvindt. Alle leden hebben zich met het lidmaatschap bereid verklaard om dit overleg te voeren en besluiten na te leven. Een mooi voorbeeld van Nederlandse ondernemingslust gekoppeld aan aantrekkelijk pragmatisme.’  

14 november 2012

Berijders kunnen kiezen

Laadpuntexploitanten en laaddienstverleners regelen via eViolin dat berijders van elektrische auto’s voor hun eigen laaddienstverlener kunnen kiezen en toch op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland kunnen laden.

meer over: elektrisch_rijden

Citaten

  • ‘Elektrisch rijden is een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling die gelijkenissen vertoont met de introductie van internet en mobiele telefonie. Verschillende aanbieders, volop technologische ontwikkelingen en een nieuw speelveld. Met eViolin hebben we nu een platform waar doeltreffend overleg plaatsvindt.’ Voorzitter Hans Verwijs van eViolin

  • ‘De oprichting van eViolin is een mooi voorbeeld van Nederlandse ondernemingslust gekoppeld aan aantrekkelijk pragmatisme.’ Voorzitter Hans Verwijs van eViolin

Geplaatst: 14 november 2012