Noord-Brabant verduurzaamt bestaande woningen

09 februari 2012

Aan de hand van vijf pilotprojecten in Noord-Brabant wil een groep organisaties aantonen dat de huidige woningvoorraad in Nederland snel kan worden verduurzaamd. In het project renoveren vier woningcorporaties woningen naar energielabel A+.

Bij het project Renoveren A+ zijn behalve de woningcorporaties Brabant Wonen, TRUDO, WoCom en Zayaz ook Essent, de provincie Noord-Brabant, ingenieursbureau Cauberg-Huijgen, Saint-Gobain Isover en Deloitte betrokken.

Om bestaande woningen naar een hoger label te renoveren moeten enkele drempels worden genomen. De belangrijkste drempel is het gebrek aan kennis van actuele energiebesparende mogelijkheden bij zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen. Daarnaast ontbreekt het aan kennis over financieringsmogelijkheden van energiebesparende en duurzame maatregelen. Uit kostenoverwegingen kiezen corporaties er op dit moment vaak voor om niet verder te gaan dan label B. Dit terwijl een grootschalige renovatie hét moment is om extra stappen te maken in energiebesparing. Daarmee worden op lange termijn de totale woonlasten van de woningen beperkt en blijven de huizen langer aantrekkelijk voor de huurders.

09 februari 2012

Meerwaarde

Nu hebben de genoemde partijen besloten om gezamenlijk in actie te komen om aan te tonen dat renoveren naar label A+ loont. Ze hopen dat daarmee breed het besef ontstaat dat het treffen van vergaande duurzame maatregelen bij renovaties in grote volumes leidt tot een beter niveau van woonlasten, meerwaarde heeft voor de woningcorporatie en ook een positief maatschappelijk effect heeft (meer lokale werkgelegenheid, minder CO2-uitstoot). Efficiënter energieverbruik binnen de bestaande woningvoorraad is ook nodig om met nieuwbouw te kunnen blijven concurreren.

09 februari 2012

Online tool

Om te komen tot grootschalige renovatie naar A+ hebben de partijen een eenvoudig te gebruiken internetapplicatie ontwikkeld. Met deze tool kunnen woningverhurende partijen zien welke maatregelen er genomen moeten worden om tot label A of A+ te komen; kosten, financieringsmogelijkheden en consequenties voor de bedrijfsvoering worden inzichtelijk. Het overtuigt verhuurders van de haalbaarheid. Op basis van de uitkomsten kunnen woningverhurende partijen aan de slag.

Om de online tool in de praktijk te testen, hebben de woningcorporaties vijf pilotprojecten geselecteerd. Deze vijf komen uit het bestaande woningbestand van de deelnemende woningcorporaties in Noord-Brabant. De woningbouwcorporaties onderzoeken de komende tijd of de genomen maatregelen in de praktijk ook het gewenste effect hebben.

Essent en de provincie Noord-Brabant zijn betrokken bij dit project via het werkplan ‘Brabant en Essent besparen Energie’. In dit plan uit 2007 is door Essent en de toenmalige aandeelhouders een budget beschikbaar gesteld om samen maatregelen te nemen op het terrein van energiebesparing.

Geplaatst: 09 februari 2012