Natuurbeschermingswet-vergunning voor RWE/Essent centrale Eemshaven

19 juni 2012

Essent heeft kennis genomen van het besluit van de Provincies Groningen, Drenthe en Friesland tot het verlenen van de Natuurbeschermingswet-vergunning voor de energiecentrale in de Eemshaven. We zijn tevreden met dit besluit waardoor het mogelijk is dit project - dat van groot belang is voor efficiënte, zekere en duurzame energievoorziening én werkgelegenheid in deze regio - af te ronden.

Vorig jaar achtte de Raad van State de vergunning niet verleenbaar, maar wél reparabel. Die mening was ook ons en de Provincie toegedaan. Op een aantal punten (zeehonden, bruinvissen, watertemperatuur, verdieping van de haven) is op basis van aanvullend onderzoek en intensieve monitoring van de afgelopen jaren een nadere onderbouwing gegeven die de Raad van State wenselijk achtte. Uit het onderzoek en monitoring bleek overigens duidelijk dat zeehonden en bruinvissen – die vanaf het begin van de bouw zijn gevolgd – geen last hebben van bouwgeluid. Het koelwater van de centrale mag de watertemperatuur niet te veel laat stijgen, dat is niet het geval. En in de nieuwe vergunning is verder beter in kaart gebracht hoe de verdieping van de haven en de komst van de centrale samenhangen. Daarnaast hebben wij gekozen voor een aantal extra natuurmaatregelen.

Er is gekozen voor een stevig pakket van extra natuurmaatregelen. O.a. bij de kwelders langs de Eems-Dollardkust, het nieuwe natuurgebied Dannemeer, de duinen op Schiermonnikoog en de stikstofgevoelige hoogveengebieden Fochteloërveen en Witterveld in Drenthe. Daarmee, zo concluderen de provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), zal de natuur geen nadelen ondervinden van deze centrale.

Wij hebben gekozen voor een zo robuust mogelijke vergunning waarin wij duidelijk laten zien dat wij er alles aan doen om deze centrale, die er de komende 40 jaar nog zal staan, prima past in een combinatie van natuur, ecologie, economische ontwikkeling en zekere, betaalbare en ook schone (biomassa) energie.

meer over: Eemshaven

Geplaatst: 19 juni 2012