HarvestaGG en Essent maken groen gas van groen gras

06 september 2012

Essent en agrarisch initiatief HarvestaGG hebben belangrijke stappen gezet voor het realiseren van een installatie waar speciaal gras wordt verwerkt tot groen gas. En andere producten die passen binnen een duurzame economie, de zogenaamde bio-based economy.

HarvestaGG en Essent maken groen gas van groen gras

Het idee van HarvestaGG is om landbouwers speciaal gras als gewas op te laten nemen in hun reguliere akkerbouwroulatie, het procede om op akkers wisselende gewassen te verbouwen. Bij het initiatief wordt het geoogste gras optimaal benut door zogenoemde cascadering toe te passen. Eerst worden er hoogwaardige producten mee geproduceerd. De laagwaardige restanten worden ingezet om duurzame energie mee op te wekken. Op deze manier wordt CO2-uitstoot vermeden en de milieu-impact zo laag mogelijk gehouden. In de beoogde installatie zou het geoogste gras stapsgewijs verwerkt moeten worden tot de producten eiwit, biogas, compost en vloeibare CO2.

Niet alleen verduurzaming energieopwekking, ook landbouw zelf
Het mes moet van HarvestaGG aan twee kanten snijden: niet alleen de energieopwekking moet ermee verduurzaamd worden, ook de landbouw zelf. Onderzoeker Emiel Elferink van CLM onderschrijft dat: “Uit een Levenscyclus Analyse van het proces blijkt dat het verbouwen en verwerken van gras een positieve bijdrage levert aan het milieu. Zo neemt gras CO2 op uit de lucht, zijn er geen bestrijdingsmiddelen nodig voor het verbouwen ervan en komt grasland ten goede aan biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aantrekken van weidevogels.”

Eerste installatie komt in Swifterbant
De eerste geplande locatie voor een productie-installatie is in Swifterbant. Deze zal onder andere 6.000.000 kg groen gas (in de vorm van bio-LNG) produceren. Na een pilot kan het project in een periode van 8 jaar worden toegepast op circa 20 locaties in Nederland.

Essent certificeert groen gas en zoekt afzetmarkt
Binnen de samenwerking gaat Essent zich vooral richten op het certificeren van het groene gas dat de installatie produceert en het creëren van een afzetmarkt hiervoor.

meer over: biomassa


Citaten

  • ‘Het verbouwen en verwerken van gras een positieve bijdrage levert aan het milieu.’ Emiel Elferink, onderzoeker CLM

Geplaatst: 06 september 2012