Stroometiket

Hoe werd uw grootzakelijke stroom in 2020 opgebouwd?

Stroometiket grootzakelijk 2020

Op het stroometiket ziet u in één oogopslag welke energiebronnen zijn gebruikt in de door ons geleverde stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze gegevens.


Stroometiket 2020

Stroometiket grootzakelijk 2020


Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel ziet u onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2020 zijn gebruikt door alle leveranciers die in dat jaar deel uitmaakten van de Essent Groep.

Essent Energie Verkoop Nederland BV (EEVN) is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Essent Zakelijk Mix’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Grootzakelijk aan alle klanten heeft geleverd. Bij ‘Gewone stroom’, 'Windkracht 220' en 'GG Water EU' rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van ACM, is voor de berekening van de samenstelling van de duurzame energieproducten uitgegaan van de aantallen gebruikte GvO’s per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ.