Energiebelasting

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas, elektriciteit en bepaalde minerale oliën). De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De hoogte van deze energiebelasting is voor iedere energieleverancier gelijk. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het verbruik van energie terugdringen.

De energiebelasting wordt door iedere energieleverancier in rekening gebracht aan de verbruiker of afnemer van energie. Vervolgens draagt de energieleverancier deze energiebelasting af aan de Belastingdienst.
In een aantal situaties mag een lager tarief of zelfs een vrijstelling van energiebelasting worden toegepast. In enkele gevallen is de leverancier verplicht een vast tarief in rekening te brengen. De situaties met een aangepast tarief, vermindering of vrijstelling van energiebelasting noemen we bijzondere situaties.

Om te bepalen of uw organisatie aanspraak maakt op een bijzondere situatie, kijkt u onder het tabblad ‘bijzondere situaties’ waar aanvullende uitleg te vinden is.

In het geval van een bijzondere situatie dient u dit jaarlijks, voorafgaand aan de eerste maand van het jaar of periode waarin de regeling van toepassing is, aan uw leverancier te verklaren.

‘Lees meer’ kan geopend worden door de link te openen in een nieuw scherm (rechtermuisknop op de tekst > ‘Open in new tab’).

 • De tarieven voor de energiebelasting worden jaarlijks, aan het begin van het jaar door de overheid vastgesteld. Onderstaand overzicht toont de tarieven voor 2019, exclusief btw.

  ZoneAardgasEBODE
  10 – 170.000 m30,293130,0524€/m3
  2170.001 – 1.000.000 m30,065420,0161€/m3
  31.000.001 – 10.000.000 m30,023830,0059€/m3
  4> 10.000.000 m30,012800,0031€/m3
  ZoneAardgas voor verwarming tuinbouwproductenEBODE 
  10 – 170.000 m30,047070,0084€/m3
  2170.001 – 1.000.000 m30,024690,0061€/m3
  31.000.001 – 10.000.000 m30,023830,0059€/m3
  4> 10.000.000 m30,012800,0031€/m3
  ZoneAardgas voor blokverwarmingEBODE
  1Ongeacht verbruik0,293130,0524€/m3
  ZoneElektriciteitEBODE
  10 – 10.000 kWh0,098630,0189€/kWh
  210.001 – 50.000 kWh0,053370,0278€/kWh
  350.001 – 10.000.000 kWh0,014210,0074€/kWh
  4> 10.000.000 niet-zakelijk kWh0,001170,0003€/kWh
  4> 10.000.000 zakelijk kWh0,000580,0003€/kWh

  Historische tarieven vindt u op de website van de belastingdienst.

 • Als afnemer bent u verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste situatie voor de energiebelasting. Als een bijzondere situatie van toepassing is, dient u dit in principe jaarlijks voorafgaand aan de eerste maand van het jaar of periode waarin de regeling van toepassing is aan uw leverancier te verklaren. Als u weet welke situatie van toepassing is, kunt u de betreffende verklaring direct downloaden. Als u niet weet of een bijzondere situatie van toepassing is, dan kunnen de overzichten onder "geen belastingplicht", "aangepast tarief", "vrijstelling" of "vermindering belasting" u helpen.

  Vermindering belasting

  Heffingskorting 
  Voor wie?Klanten die een elektriciteitsaansluiting hebben waarvoor een verblijfsfunctie geldt en waar er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is vermindering energiebelasting niet van toepassing. U moet dan denken aan: garageboxen, volkstuintjes, informatieborden of aanlegsteigers. Voor meer informatie download onderstaand document (pdf)*
  Welk product?Elektriciteit
  Voordeel klant?Klant krijgt over een periode van 12 maanden een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting in mindering gebracht. De vermindering bedraagt per 1 januari 2019 € 257,54 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer dan 12 maanden, dan verrekenen we de vermindering energiebelasting. Voor objecten zonder verblijfsfunctie geldt geen vermindering energiebelasting meer
  Verdere eisen?Vermindering energiebelasting geldt als er daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt op de aansluiting met verblijfsfunctie
  Verklaring?Toelichting en voorbeelden Verblijfsfunctie
  Toepassing?Per ingang van het contract toe te passen

  WOZ-clustering

  Clustering van aansluitingen 
  Voor wie?Wettelijke verplichting voor twee of meer aansluitingen die - naar omstandigheden - tot één WOZ object behoren. Hierbij geldt de eis dat deze onder één gebruiker, één eigenaar en binnen één gemeente vallen. De producten gas en elektra kunnen niet met elkaar geclusterd worden.
  Welk product?Elektriciteit en gas
  Voordeel klant?

  Totale volume van alle aansluitingen in het cluster doorloopt eenmalig de energiebelastingzones. Hierdoor komt het volume sneller in de volgende zone.    

  Verdere eisen?

  Zie: 

  Overzicht benodigde documentatie bij aanvraag WOZ-clustering

  In alle gevallen:

  Samenstelbepaling

  • WOZ-beschikking(en) waaruit eigenaar en gebruiker valt af te leiden (aan te vragen bij de gemeente).
   Indien niets gewijzigd is kan volstaan worden met eerste en de laatste WOZ beschikking over desbetreffende jaren van clustering.

  Let op! Als uit de WOZ-beschikking(-en) niet duidelijk is op te maken dat de aansluitingen waar uw aanvraag betrekking op heeft tot één WOZ-object behoren, zoals het geval is bij verschillende aansluitingsadressen en/of verschillende adrestoevoegingen, dan is een aanvullend document noodzakelijk, namelijk:

  Complexbepaling (openbare netwerken)

  • Excel en pdf met opgave van de EAN-codes met aanduiding tot welk cluster/stelsel de EAN-codes horen

  Vereniging van Eigenaren (VvE)

  • (bouw)tekening en/of kaart vluchtroute met de aanduiding van het gedeelte van het gebouw waar de aansluitingen zich fysiek bevinden.
  • Splitsingsakte
  • Kadastraal uittreksel
  Toepassing?Essent zal op basis van de aangeleverde informatie (zie ‘Verdere eisen?’) een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Clustering kan na goedkeuring van de Belastingdienst per heden of met terugwerkende kracht worden toegepast (tot een maximum van 5 kalenderjaren).

  Aangepast tarief

  Tuinders 
  Voor wie?Klanten die aardgas gebruiken voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (zoals in kassen).
  Welk product?Gas
  Voordeel klant?

  Let op: Belastingplan 2018: hoger btw-tarief voor tuinders


  Sinds september 2017 ligt er een wetsvoorstel van de Nederlandse overheid om het lage btw-tarief van 6% voor de levering en transport van aardgas aan tuinders af te schaffen per 1 januari 2018. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen (verwachting), geldt voor de levering en transport van aardgas aan tuinders vanaf 1 januari 2018 het reguliere btw-tarief van 21%. Essent Energie Verkoop Nederland brengt over de levering en transport van aardgas het op dat moment wettelijk geldend btw-tarief in rekening. Voor de energiebelasting blijft er een lager tarief gelden over de levering van aardgas aan tuinders zowel voor als na 2018.

  Verdere eisen?Geen
  Verklaring?Verklaring tuinders
  Toepassing?Vanaf maand van dagtekening/ondertekening van verklaring.


  Blokverwarming 
  Voor wie?Klanten die gas gebruiken voor een installatie die meerdere onroerende zaken verwarmt. Deze onroerende zaken hebben dan geen eigen CV-installatie (zoals in flatgebouwen, aanleunwoningen).
  Welk product?Gas
  Voordeel klant?Geen, klant betaalt het tarief uit de eerste zone over zijn of haar totale verbruik
  Verdere eisen?Geen
  Verklaring?Antwoordformulier blokverwarming
  Toepassing?Per ingang van het contract direct toe te passen
  ToelichtingToelichting blokverwarming
  • Op mijn factuur staan de term 'Heffingskorting'. Wat houdt deze term in?
  • Hoe wordt Energiebelasting op de factuur verwerkt?/Hoe wordt Energiebelasting berekend?
  • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?
  • Kan een vermindering of vrijstelling op de energiebelasting met terugwerkende kracht worden uitgevoerd?
  • Klopt het dat er btw wordt berekend over de Energiebelasting?
  • Waarom is mijn factuur nu hoger dan de factuur die ik in december heb ontvangen?
  • Moet ik elk jaar een verklaring opsturen?
  • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?
  • Wat is de opslag duurzame energie (ODE) en waarom moet ik dit betalen?