Zakelijk verbruik

Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh (elektriciteit) geldt voor het zakelijke verbruik boven 10 miljoen KWh een lager energiebelastingtarief dan voor niet-zakelijk verbruik. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als u vooraf een verklaring heeft overgelegd aan Essent dat het verbruik boven 10 miljoen kWh uitsluitend zakelijk verbruik betreft. De verklaring moet jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe jaar opnieuw aan Essent worden verstrekt.  

Verklaring zakelijk verbruik