Tuinders

Aardgas dat wordt verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten valt onder het lage BTW-tarief. Ook voor de energiebelasting gelden dan lagere tarieven. Voor de toepassing van deze lagere belastingtarieven, stelt u Essent in het bezit van de zogenaamde tuinderverklaring. Tenzij gegevens wijzigen, hoeft u Essent deze verklaring slechts eenmalig toe te zenden. 

Verklaring tuinders