Elektriciteitsopwek overig (niet-WKKs)

Essent hanteert een aparte verklaring voor niet-WKK situaties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarbij elektriciteit is benodigd voor de inbedrijfstelling van de turbine van een windmolen. Voor de toepassing van de vrijstelling van energiebelasting voor dergelijk gebruik zult u Essent ook een verklaring omtrent het beoogde gebruik moeten verstrekken. Dit moet jaarlijks, voorafgaand aan het jaar van levering opnieuw gebeuren. Daarnaast moet u Essent maandelijks informeren over het daadwerkelijke gasverbruik.  

Verklaring