Elektriciteitsopwek middels WKK

Voor de levering van aardgas en elektriciteit dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit kan een vrijstelling worden toegepast. Voor toepassing van de vrijstelling worden aan de installaties eisen gesteld wat betreft rendement en elektrisch vermogen. Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie (WKK) zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de vrijstelling van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling, moet u verklaren dat met betrekking tot het verbruik wordt voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling. Dit moet jaarlijks, voorafgaand aan het jaar van levering opnieuw gebeuren. Daarnaast moet u Essent maandelijks informeren over het daadwerkelijke gasverbruik.  

WKK verklaring