Doorlevering

Wanneer uw bedrijf via aansluitingen op het net elektriciteit of aardgas aan verbruikers (door)levert, waardoor u zelf belastingplichtig bent voor de energiebelasting, dan is de levering aan dat net vrijgesteld van energiebelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u houder bent van een particulier elektriciteits- of gasnet. Voor toepassing van deze vrijstelling voor ‘doorlevering’ heeft Essent een verklaring van u nodig. U moet Essent deze verklaring jaarlijks, voorafgaand aan het jaar van levering, opnieuw overhandigen.

Verklaring doorlevering