CNG-vulstation

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation geldt een vast tarief aan energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. Een CNG (Compressed Natural Gas) vulstation is een inrichting waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG. Dat CNG wordt afgeleverd aan motorrijtuigen. Als aardgas uit dezelfde aansluiting deels wordt samengeperst tot CNG en deels wordt gebruikt voor andere doeleinden (bijvoorbeeld verwarming), is geen sprake van een CNG-vulstation.

Het vaste tarief is alleen van toepassing als u (als exploitant van het CNG-vulstation) vooraf een verklaring heeft overgelegd aan Essent dat u het aardgas alleen gebruikt in een CNG-vulstation. De verklaring moet jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe jaar opnieuw aan uw leveringsbedrijf worden verstrekt. doorklikken naar verklaring

Download: Verklaring CNG-vulstation