Elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procédés

Wanneer uw bedrijf elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische of metallurgische procedés, kan een vrijstelling van energiebelasting worden toegepast. Daarvoor moet u aan Essent verklaren dat de elektriciteit, en indien van toepassing, welk gedeelte van de elektriciteit, voor deze procedés zal worden gebruikt. De verklaring moet jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opnieuw aan Essent worden verstrekt.

Download : Verklaring chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procédés