Energie-efficiency

Voor bedrijven die deelnemen aan het met de overheid gesloten Convenant Benchmarking Energie-efficiency (BME) bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling van energiebelasting bij een elektriciteitsverbruik groter dan 10 miljoen KWh per jaar. Voor toepassing van deze vrijstelling moet u Essent een verklaring van deelname aan het convenant toezenden. Dit moet jaarlijks opnieuw gebeuren.

Voor bedrijven die beschikken over een door de Minister van Economische Zaken, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekende Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA) is er een vrijstelling van energiebelasting op elektriciteit bij van een verbruik groter dan 10 miljoen kWh per jaar. Indien deze Meerjarenafspraak voor uw bedrijf van toepassing is, moet u dat aan Essent verklaren. Dit moet jaarlijks opnieuw gebeuren.

Verklaring energie-efficiency