Vermindering energiebelasting

Op dit moment bestaan er twee verminderingen energiebelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verminderingen voor aansluitingen met en voor aansluitingen zonder 'verblijfsfunctie'. Bij die eerste categorie gaat het om gebouwde eigendommen die kunnen dienen als woning of die een verblijfsfunctie hebben voor de uitoefening van een bedrijf of beroep. Aansluitingen zonder verblijfsfunctie zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke aansluitingen van flats en appartementen voor hallen, gangen, trappenhuizen, liften en/of garages. Voor de aansluitingen met verblijfsfunctie geldt op dit moment een vermindering van EUR 318,62. Voor andere aansluitingen bedraagt de vermindering EUR 119,62, mits het aansluitingen betreft met een doorlaatwaarde van meer dan 1x6A. Bijgevoegd overzicht kan helpen bij het bepalen of sprake is van een aansluiting met of zonder verblijfsfunctie.