Stroometiket

Hoe werd uw grootzakelijke stroom in 2018 opgebouwd?

Stroometiket grootzakelijk 2018

Op het stroometiket ziet u in één oogopslag welke energiebronnen zijn gebruikt in de door ons geleverde stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze gegevens.

Groene Stroom: leveren én produceren

De binnenlandse productie van groene stroom betreft ongeveer 15% van de elektriciteit die we in ons land verbruiken. We kunnen nog niet zonder opwekking van stroom uit fossiele brandstoffen. Daarom wordt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland groene stroom ingekocht om in de vraag te voorzien. Dit gaat aan de hand van Garanties van Oorsprong (GvO), officiële bewijsstukken voor opwekking en levering van duurzame energie aan klanten in de Europese Unie.

Wij vinden het echter ook belangrijk dat energiebedrijven bijdragen aan de toename van het aandeel groene stroom dat opgewekt wordt in Nederland. Essent doet dat! Door naast groene stroom te leveren, ook zelf te produceren met windturbines via ons zusterbedrijf innogy Windpower Netherlands. Innogy is één van de grootste producenten van windenergie in Nederland en heeft de ambitie met nieuwe projecten dat ook te blijven in de toekomst.

Daarnaast werkt Essent aan een groener Nederland door klanten te helpen zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Op eigen of andermans dak. En we helpen onze klanten bij het besparen op energie met de EnergieFitScan.

Stroometiket 2018

Stroometiket grootzakelijk 2018


Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel ziet u onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2018 zijn gebruikt door alle leveranciers die in 2018 deel uitmaakten van de Essent Groep.

Essent Energie Verkoop Nederland BV (EEVN) is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Essent Grootzakelijk (EEVN)’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Grootzakelijk aan alle klanten heeft geleverd. Bij ‘Gewone stroom’, Windkracht220 en Groen Garanties rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van ACM is voor de berekening van de samenstelling van de duurzame energieproducten uitgegaan van de aantallen gebruikte GvO’s per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ.

Heeft u interesse in duurzame energie?

In een paar minuten stelt u heel makkelijk online uw prijs samen. U kunt dan ook kiezen voor duurzame energie.