Hoe is uw stroom samengesteld?

Op het stroometiket ziet u in één oogopslag welke energiebronnen zijn gebruikt in de door ons geleverde stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze gegevens.

Stroometiket B2B 2017

Hoe stelt Essent het stroometiket samen?

In de tabel ziet u onder het kopje Essent NV mix welke energiebronnen in 2017 zijn gebruikt door alle leveranciers die in 2017 deel uitmaakten van de Essent Groep.

Essent Energie Verkoop Nederland BV (EEVN) is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Essent Grootzakelijk (EEVN)’ de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Essent Grootzakelijk aan alle klanten heeft geleverd. Bij ‘gewone stroom’, Windkracht220 en Groen Garanties rapporteren wij de samenstelling van deze specifieke producten. Conform de systematiek van ACM is voor de berekening van de samenstelling van de duurzame energieproducten uitgegaan van de aantallen gebruikte GvO’s per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon), zoals geadministreerd door CertiQ.

Download het stroometiket 2017